Chuyển đổi WORDML sang Hình ảnh bằng Python

Chuyển đổi WORDML sang JPG, TIFF, BMP, PNG và GIF trong Ứng dụng Python của bạn mà không cần cài đặt Microsoft Word ®.

 

Đối với một nhà phát triển Python, người đang cố gắng thêm WORDML vào tính năng chuyển đổi Ảnh PNG, BMP, TIFF, JPEG và GIF trong ứng dụng. Aspose.Total for Python via .NET API có thể giúp nhập và xuất hình ảnh và tệp Word cũng như tự động hóa quá trình chuyển đổi. Đó là một gói đầy đủ các API khác nhau xử lý các định dạng khác nhau.

Chúng tôi sử dụng API Aspose.Words for Python via .NET nằm trong Gói Aspose.Total for Python via .NET để thêm WORDML sang tính năng chuyển đổi Hình ảnh JPG, PNG, GIF, BMP và TIFF. Để chuyển đổi, nó chỉ là hai dòng mã. Tải tệp WORDML và gọi phương thức lưu với đường dẫn hình ảnh thích hợp cùng với SaveFormat có định dạng phù hợp. Nhưng trong trường hợp nếu cần thiết lập thêm thông tin như đặt độ phân giải theo chiều dọc và chiều ngang, tỷ lệ, định dạng pixel, độ sáng và hơn thế nữa, thì sẽ có lớp ImageSaveOptions được sử dụng cho tất cả những điều này. Sử dụng ImageSaveOptions , người ta có thể dễ dàng kết xuất một trang WORDML cụ thể thành một hình ảnh có nền trong suốt hoặc có màu, chỉ định độ phân giải trong khi kết xuất, định cấu hình nén và hơn thế nữa. Tùy thuộc vào yêu cầu, người ta có thể sử dụng theo yêu cầu của mình, Đây là một cách khác để chuyển đổi Word To Image .

Làm thế nào để Chuyển đổi WORDML sang hình ảnh bằng Python

  • Tải tệp WORDML nguồn bằng lớp Document
  • Tạo phiên bản ImageSaveOptions
  • Chỉ định số trang để chuyển đổi bằng PageSet
  • Đặt các thuộc tính
  • Gọi phương thức save trong khi chuyển đường dẫn tệp đầu ra và các tùy chọn được chỉ định làm tham số. Vì vậy, tệp WORDML của bạn được chuyển đổi thành Hình ảnh theo đường dẫn được chỉ định.

Yêu cầu chuyển đổi

  • Để chuyển đổi WORDML sang Hình ảnh (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF), Python 3.5 trở lên là bắt buộc
  • Tham khảo các API trong dự án trực tiếp từ PyPI ( Aspose.Words )
  • Hoặc sử dụng các lệnh pip sau `` pip install aspose.words ‘’.
  • Hơn nữa, hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows hoặc Linux (xem thêm cho Words ) và cho Linux, hãy kiểm tra các yêu cầu bổ sung cho gcc và libpython và làm theo hướng dẫn từng bước INSTALL
 

Lưu WORDML thành hình ảnh bằng Python - Chuyển đổi đơn giản

 
 

Chuyển đổi WORDML sang hình ảnh với các tùy chọn cụ thể

 

Khám phá WORDML Chuyển Đổi Tùy Chọn với Python

Chuyển đổi BMP S đến EMAIL (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến EML (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến EMLX (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến ICS (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến MBOX (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến MSG (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến OFT (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến OST (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến PST (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi BMP S đến VCF (Tệp hình ảnh bitmap)
Chuyển đổi CSV S đến DOC (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOCM (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOCX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOTM (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến DOTX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến MOBI (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến ODT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến OTT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến POT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến POTX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến POWERPOINT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPS (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPSM (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPSX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPT (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPTM (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến PPTX (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến RTF (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến WORD (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi CSV S đến WORDML (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy)
Chuyển đổi DIF S đến DOC (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOCM (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOCX (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOT (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOTM (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến DOTX (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến MOBI (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến ODT (Định dạng trao đổi dữ liệu)
Chuyển đổi DIF S đến OTT (Định dạng trao đổi dữ liệu)

Những gì là WORDML Tập Tin Định Dạng

Microsoft Word 2003 đã giới thiệu một định dạng tài liệu độc quyền được gọi là WordprocessingML. Định dạng này, dựa trên XML, sử dụng lược đồ XML tùy chỉnh để lưu trữ các thành phần khác nhau của tài liệu Word, bao gồm văn bản, định dạng, hình ảnh và nội dung khác. WordprocessingML nhằm mục đích cung cấp một bản trình bày toàn diện về tất cả thông tin tài liệu trong khi vẫn duy trì cả chất lượng mà con người có thể đọc được và máy có thể đọc được.

Trở nên con người có thể đọc được có nghĩa là các tài liệu WordprocessingML có thể dễ dàng truy cập và chỉnh sửa bằng trình soạn thảo văn bản tiêu chuẩn. Khả năng truy cập này cho phép người dùng thao tác trực tiếp cấu trúc XML bên dưới nếu cần. Ngoài ra, WordprocessingML được thiết kế để tạo điều kiện cho các hệ thống máy tính xử lý và chuyển đổi tự động, cho phép chuyển đổi liền mạch sang các định dạng khác hoặc tích hợp với các ứng dụng phần mềm khác nhau.

WordprocessingML là một tiêu chuẩn mở, nghĩa là các thông số kỹ thuật của nó được cung cấp công khai để tham khảo và thực hiện bởi các nhà phát triển. Tính mở này đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều chương trình phần mềm, bao gồm các giải pháp nguồn mở như OpenOffice.org và LibreOffice, có thể đọc và viết các tài liệu WordprocessingML. Tính khả dụng của các công cụ như vậy mở rộng khả năng truy cập và khả năng tương tác của các tệp WordprocessingML ngoài hệ sinh thái Microsoft Word.

Microsoft Word, là một trong những chương trình xử lý văn bản được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới, đã góp phần vào sự phổ biến của WordprocessingML dưới dạng XML -dựa trên định dạng xử lý văn bản. Sự chấp nhận rộng rãi của nó đã thiết lập WordprocessingML như một tiêu chuẩn phổ biến để chia sẻ và trao đổi các tài liệu có định dạng phong phú.