Μετατροπή πολλαπλών TIFF σε PDF σε C++

C++ υψηλής ταχύτητας για μετατροπή πολλών TIFF σε PDF

Χρησιμοποιήστε C++ για να αποκτήσετε τη μέγιστη ταχύτητα συγχώνευσης TIFF σε PDF Αυτή είναι μια επαγγελματική λύση για να ενώσετε πολλά TIFF σε ένα μόνο PDF χρησιμοποιώντας C++. Δοκιμάστε το online δωρεάν!

Μετατροπή TIFF σε PDF στο C++

Σύγχρονη C++ βιβλιοθήκη επιτρέπει C++ προγραμματιστές να μετατρέψετε TIFF εικόνες με PDF μορφή με λίγες γραμμές κώδικα. TIFF αναλύει το αρχικό περιεχόμενο γραφικών και εξάγει τη συνδυασμένη εικόνα ως έγγραφο PDF

Χρησιμοποιήστε C++ να μετατρέψετε TIFF εικόνες με PDF μορφή με τη μέγιστη ευελιξία και ταχύτητα. Εκτελέστε ζωντανή διαδικτυακή επίδειξη και ελέγξτε την υψηλότερη PDF απευθείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. TIFF Conversion API υποστηρίζει μια σειρά από χρήσιμες επιλογές.

Συγχώνευση TIFF εικόνες σε PDF στο C++

Για να μετατρέψετε πολλές εικόνες TIFF PDF απλώς χρησιμοποιήστε τη C++ που χειρίζεται όλες τις λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου.

Μετατρέψτε πολλές TIFF και αποθηκεύστε το αποτέλεσμα ως ένα έγγραφο PDF Εάν αναπτύξετε κώδικα στο C++, η μετατροπή μορφής εικόνας θα είναι απλούστερη από ό,τι ακούγεται. Δείτε το C++ που επαναλαμβάνεται μέσω αρχείων εικόνας και τα συνδυάζει σε ένα έγγραφο PDF

Παράδειγμα κώδικα στο C++ για να συνδυάσετε πολλά TIFF σε PDF
Εισαγωγή αρχείων
Ανεβάστε ένα αρχείο που θέλετε να συγχωνεύσετε
Εκτέλεση κώδικα
Ανεβάστε ένα αρχείο που θέλετε να συγχωνεύσετε
Μορφή εξόδου
Επιλέξτε τη μορφή προορισμού από τη λίστα
using namespace Aspose::Words;

std::vector<String> fileNames { u"Input1.tiff", u"Input2.tiff" };

auto doc = MakeObject<Document>();
auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc);

for (const auto& fileName : fileNames)
{
  builder->InsertImage(fileName);
  // Εισαγάγετε ένα διάλειμμα παραγράφου για να αποφύγετε την επικάλυψη εικόνων.
  builder->Writeln();
}

doc->Save(u"Output.pdf");
Εκτέλεση κώδικα

Πώς να μετατρέψετε πολλά TIFF σε PDF

 1. Εγκαταστήστε το 'Aspose.Words for C++'.
 2. Προσθέστε μια αναφορά βιβλιοθήκης (εισαγωγή της βιβλιοθήκης) στο έργο σας C++.
 3. Ανοίξτε το TIFF αρχείο C++.
 4. Μετατρέψτε πολλά TIFF αρχεία σε PDF σε λίγα δευτερόλεπτα.
 5. Καλέστε τη 'AppendDocument()', μεταβιβάζοντας ένα όνομα αρχείου εξόδου με επέκταση PDF
 6. Λάβετε το αποτέλεσμα της μετατροπής TIFF σε PDF.

C++ για μετατροπή του TIFF σε PDF

Υπάρχουν τρεις επιλογές για να εγκαταστήσετε το Aspose.Words for C++ στο περιβάλλον προγραμματιστή σας. Επιλέξτε αυτό που μοιάζει με τις ανάγκες σας και ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα:

Απαιτήσεις συστήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη βιβλιοθήκη C++ για να αναπτύξετε λογισμικό σε Microsoft Windows, Linux και macOS:

 • GCC >= 6.3.0 και Clang >= 3.9.1 απαιτούνται για Linux
 • Xcode >= 12.5.1, Clang και libc++ για macOS

Εάν αναπτύσσετε λογισμικό για Linux ή macOS, ελέγξτε τις πληροφορίες για πρόσθετες εξαρτήσεις βιβλιοθήκης (πακέτα ανοιχτού κώδικα fontconfig και mesa-glu) στην τεκμηρίωση προϊόντος.

Άλλες υποστηριζόμενες λειτουργίες συγχώνευσης TIFF

Μπορείτε να συγχωνεύσετε το TIFF με πολλές άλλες μορφές αρχείων:

5%

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις προϊόντων Aspose

Λάβετε μηνιαία ενημερωτικά δελτία και προσφορές απευθείας στο γραμματοκιβώτιό σας.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.