Previesť viacero TIFF na JPG v C#

Vysokorýchlostná .NET na konverziu niekoľkých TIFF na JPG

Použite naše API na zlučovanie dokumentov na vývoj vysokoúrovňového softvéru nezávislého na platforme pre platformy .NET a .NET Core. Toto je profesionálne riešenie na konverziu viacerých TIFF na JPG pomocou C#, F#, VB.NET. Vyskúšajte to online zadarmo!

Preveďte TIFF na JPG v C#

Moderná knižnica C# umožňuje vývojárom .NET TIFF do JPG pomocou niekoľkých riadkov kódu. TIFF konverziu obrázkov TIFF analyzuje pôvodný grafický obsah a exportuje kombinovaný obrázok do JPG formátu.

Pomocou C# konvertujte TIFF na JPG obrazový formát s maximálnou flexibilitou a rýchlosťou. Spustite online živé demo a skontrolujte najvyššiu JPG priamo v prehliadači. TIFF Conversion API podporuje množstvo užitočných možností.

Zlúčte TIFF do JPG v C#

Na konverziu niekoľkých TIFF na JPG stačí použiť C# ktorá spracováva všetky detaily nízkej úrovne.

Preveďte viacero TIFF a výsledok uložte ako jeden obrázok JPG Ak vytvoríte kód v C#, konverzia obrázkového formátu bude jednoduchšia, ako sa zdá. Pozrite si C# ktorý iteruje cez obrazové súbory a kombinuje ich do JPG:

Príklad kódu v C# na kombináciu viacerých TIFF do JPG
Vstupné súbory
Nahrajte súbor, ktorý chcete zlúčiť
Spustiť kód
Nahrajte súbor, ktorý chcete zlúčiť
Výstupný formát
Vyberte cieľový formát zo zoznamu
using Aspose.Words;

var fileNames = new List<string> { "Input1.tiff", "Input2.tiff" };

var doc = new Document();
var builder = new DocumentBuilder(doc);

var shapes = fileNames.Select(fileName => builder.InsertImage(fileName)).ToList();

// Vypočítajte maximálnu šírku a výšku a aktualizujte nastavenia stránky, 
// aby sa dokument orezal tak, aby zodpovedal veľkosti obrázkov.
PageSetup pageSetup = builder.PageSetup;
pageSetup.PageWidth = shapes.Max(shape => shape.Width);
pageSetup.PageHeight = shapes.Sum(shape => shape.Height);
pageSetup.TopMargin = 0;
pageSetup.LeftMargin = 0;
pageSetup.BottomMargin = 0;
pageSetup.RightMargin = 0;

doc.Save("Output.jpg");
Spustiť kód

Ako previesť niekoľko TIFF na JPG

  1. Nainštalujte 'Aspose.Words for .NET'.
  2. Pridajte odkaz na knižnicu (importujte knižnicu) do svojho C# projektu
  3. Otvorte zdrojový súbor TIFF C#.
  4. Skonvertujte niekoľko súborov TIFF na JPG za pár sekúnd.
  5. Zavolajte 'AppendDocument()' a odovzdajte výstupný názov súboru s príponou JPG.
  6. Získajte výsledok konverzie TIFF na JPG.

C# na konverziu TIFF na JPG

Existujú tri alternatívne možnosti inštalácie "Aspose.Words for .NET" do vášho systému. Vyberte si ten, ktorý zodpovedá vašim potrebám, a postupujte podľa pokynov krok za krokom:

Požiadavky na systém

Náš produkt je plne multiplatformový a podporuje všetky hlavné implementácie .NET podľa špecifikácie '.NET Standard 2.0'

  • Microsoft .NET Framework, počnúc najstaršou verziou 2.0 a končiac najnovšou verziou '.NET Framework 4.8'
  • .NET Core, počnúc od začiatku 2.0 a končiac najnovším '.NET 6'
  • Mono >= 2.6.7

Pokiaľ kód .NET nezávisí od hardvéru alebo operačného systému, ale iba od virtuálneho počítača, môžete slobodne vyvíjať akýkoľvek softvér pre systémy Windows, MacOS, Android, iOS a Linux. Len sa uistite, že máte nainštalovanú zodpovedajúcu verziu .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono alebo Xamarin.

C#, F#, VB.NET odporúčame používať integrované vývojové prostredia Microsoft Visual Studio, Xamarin a MonoDevelop.

Bližšie informácie nájdete v dokumentácii k produktu.

Ďalšie podporované operácie zlúčenia TIFF

TIFF môžete zlúčiť s mnohými ďalšími formátmi súborov:

5%

Prihláste sa na odber aktualizácií produktov Aspose

Získajte mesačné bulletiny a ponuky priamo do vašej poštovej schránky.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Všetky práva vyhradené.