Chuyển đổi DOC thành JPG trong C++

C++ phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi DOC thành JPG

Sử dụng C++ để có được tốc độ chuyển đổi từ DOC sang JPG Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất DOC, JPG và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C++.

Chuyển đổi DOC sang JPG bằng C++

Bạn cần lập trình chuyển đổi DOC sang một tập hợp ảnh JPG? Với Aspose.Words for C++ bạn có thể chuyển đổi DOC sang định dạng JPG chỉ với một vài dòng mã C++.

C++ của chúng tôi tạo hình ảnh JPG từ DOC với chất lượng chuyên nghiệp. DOC sang hình ảnh chất lượng cao nhất ngay trên trình duyệt của bạn. C++ mạnh mẽ cho phép chuyển đổi DOC sang nhiều định dạng phổ biến.

Lưu DOC dưới dạng JPG trong C++

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi DOC thành một tập hợp ảnh JPG trong C++.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển DOC sang định dạng JPG. DOC của bạn từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu tệp đó ở định dạng ảnh JPG, chỉ định định dạng tệp cần thiết bằng phần mở rộng JPG Đối với cả DOC và ghi JPG, bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Định dạng và nội dung JPG đầu ra sẽ giống với tài liệu DOC.

Ví dụ về mã trong C++ để chuyển đổi định dạng DOC sang JPG
Tập tin đầu vào
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.doc");

for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++)
{
  auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1);
  extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.jpg", page + 1));
}
using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.doc"); doc->Save(u"Output.jpg"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.doc"); for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++) { auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1); extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.jpg", page + 1)); } using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); builder->InsertImage(u"Input.doc"); doc->Save(u"Output.jpg"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); auto shape = builder->InsertImage(u"Input.doc"); shape->get_ImageData()->Save(u"Output.jpg");
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi DOC thành JPG

 1. Cài đặt 'Aspose.Words for C++'.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++.
 3. Mở tệp DOC C++.
 4. Gọi phương thức 'Save()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng JPG.
 5. Nhận kết quả của DOC chuyển đổi là JPG.

C++ thư viện để chuyển đổi DOC thành JPG

Có ba tùy chọn để cài đặt Aspose.Words for C++ vào môi trường nhà phát triển của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Bạn có thể sử dụng thư viện C++ này để phát triển phần mềm trên Microsoft Windows, Linux và macOS:

 • GCC >= 6.3.0 và Clang >= 3.9.1 là bắt buộc đối với Linux
 • Xcode >= 12.5.1, Clang và libc++ là bắt buộc đối với macOS

Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux hoặc macOS, vui lòng kiểm tra thông tin về các phụ thuộc thư viện bổ sung (gói mã nguồn mở fontconfig và mesa-glu) trong Tài liệu Sản phẩm.

Các chuyển đổi DOC được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi DOC sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.