Chuyển đổi nhiều TIFF thành PDF trong C++

C++ tốc độ cao để chuyển đổi một số TIFF thành PDF

Sử dụng C++ để đạt được tốc độ hợp nhất TIFF thành PDF Đây là một giải pháp chuyên nghiệp để kết hợp nhiều TIFF thành một PDF duy nhất bằng cách sử dụng C++. Hãy thử nó trực tuyến miễn phí!

Chuyển đổi TIFF thành PDF trong C++

Hiện đại C++ thư viện cho phép C++ các nhà phát triển để chuyển đổi TIFF hình ảnh để PDF định dạng với một vài dòng mã. TIFF phân tích nội dung đồ họa gốc và xuất hình ảnh kết hợp dưới dạng tài liệu PDF

Sử dụng C++ để chuyển đổi TIFF hình ảnh để PDF định dạng với sự linh hoạt tối đa và tốc độ. Chạy bản demo trực tiếp trực tuyến và kiểm tra PDF ngay trong trình duyệt. TIFF API chuyển đổi hình ảnh hỗ trợ một loạt các tùy chọn hữu ích.

Merge TIFF hình ảnh vào PDF trong C++

Để chuyển đổi nhiều TIFF hình ảnh để PDF chỉ cần sử dụng C++ thư viện mà xử lý tất cả các chi tiết ở mức độ thấp.

Chuyển đổi nhiều TIFF và lưu kết quả thành một tài liệu PDF Nếu bạn phát triển mã trong C++, việc chuyển đổi định dạng hình ảnh sẽ đơn giản hơn. Xem C++ lặp qua các tệp hình ảnh và kết hợp chúng thành một tài liệu PDF

Ví dụ về mã trong C++ để kết hợp nhiều TIFF thành PDF
Đầu vào tệp
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Mã vận hành
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using namespace Aspose::Words;

std::vector<String> fileNames { u"Input1.tiff", u"Input2.tiff" };

auto doc = MakeObject<Document>();
auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc);

for (const auto& fileName : fileNames)
{
  builder->InsertImage(fileName);
  // Chèn dấu ngắt đoạn để tránh hình ảnh chồng chéo lên nhau.
  builder->Writeln();
}

doc->Save(u"Output.pdf");
Mã vận hành

Cách chuyển đổi một số TIFF thành PDF

 1. Cài đặt 'Aspose.Words for C++'.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++
 3. Mở tệp TIFF C++.
 4. Chuyển đổi một số TIFF tệp thành PDF trong vài giây.
 5. Gọi phương thức 'AppendDocument()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng PDF
 6. Nhận kết quả của chuyển đổi TIFF thành PDF.

C++ thư viện để chuyển đổi TIFF thành PDF

Có ba tùy chọn để cài đặt Aspose.Words for C++ vào môi trường nhà phát triển của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Bạn có thể sử dụng thư viện C++ này để phát triển phần mềm trên Microsoft Windows, Linux và macOS:

 • GCC >= 6.3.0 và Clang >= 3.9.1 là bắt buộc đối với Linux
 • Xcode >= 12.5.1, Clang và libc++ là bắt buộc đối với macOS

Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux hoặc macOS, vui lòng kiểm tra thông tin về các phụ thuộc thư viện bổ sung (gói mã nguồn mở fontconfig và mesa-glu) trong Tài liệu Sản phẩm.

Các hoạt động hợp nhất TIFF được hỗ trợ khác

Bạn có thể hợp nhất TIFF với nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.