Chuyển đổi JPG thành JPG trong C#

.NET phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi JPG thành JPG

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập cấp cao, nền tảng cho các nền tảng .NET và .NET Core. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất JPG, JPG và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C#, F#, VB.NET.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi JPG thành JPG trong C#

Cần phải chuyển đổi một JPG ảnh để JPG dạng lập trình? Với Aspose.Words for .NET bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi JPG thành JPG chỉ với vài dòng mã C#.

Xử lý ảnh hiện đại C# API tạo JPG từ JPG với tốc độ cao. Kiểm tra chất lượng của JPG sang JPG ngay trong trình duyệt. C# mạnh mẽ cho phép chuyển đổi JPG sang nhiều định dạng đồ họa phổ biến.

Lưu JPG dưới dạng JPG trong C#

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi JPG thành JPG trong C#.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển JPG thành JPG định dạng Đọc JPG từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng JPG, chỉ định định dạng hình ảnh cần thiết bằng phần mở rộng JPG Đối với cả việc đọc JPG JPG bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. JPG đầu ra sẽ giống với JPG hình ảnh.

Ví dụ về mã trong C# để chuyển đổi JPG định dạng sang JPG
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
dotnet add package Aspose.Words
Sao chép
using Aspose.Words;

var doc = new Document();
var builder = new DocumentBuilder(doc);

var shape = builder.InsertImage("Input.jpg");
shape.GetShapeRenderer().Save("Output.jpg", new ImageSaveOptions(SaveFormat.Jpg));
using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.jpg"); doc.Save("Output.jpg"); using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.jpg"); for (int page = 0; page < doc.PageCount; page++) { var extractedPage = doc.ExtractPages(page, 1); extractedPage.Save($"Output_{page + 1}.jpg"); } using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); builder.InsertImage("Input.jpg"); doc.Save("Output.jpg"); using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); var shape = builder.InsertImage("Input.jpg"); shape.GetShapeRenderer().Save("Output.jpg", new ImageSaveOptions(SaveFormat.jpg));
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi JPG thành JPG

 1. Cài đặt Aspose.Words for .NET.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C#.
 3. Mở JPG C# tệp.
 4. Gọi phương thức Save(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng JPG.
 5. Nhận kết quả của JPG chuyển đổi là JPG.

C# thư viện để chuyển đổi JPG thành JPG

Có ba tùy chọn thay thế để cài đặt "Aspose.Words for .NET" vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đa nền tảng và hỗ trợ tất cả các triển khai .NET chính:

 • .NET ≥ 5.0
 • .NET Core ≥ 2.0
 • .NET Standard ≥ 2.0
 • .NET Framework ≥ 3.5
 • MonoMac
 • MonoAndroid
 • Xamarin

Vì mã .NET không phụ thuộc vào phần cứng hoặc hệ điều hành cơ bản mà chỉ phụ thuộc vào Máy ảo, bạn có thể tự do phát triển bất kỳ loại phần mềm nào cho Windows, macOS, Android, iOS và Linux. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản tương ứng của .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các môi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio, Xamarin và MonoDevelop để tạo các ứng dụng C#, F#, VB.NET.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu sản phẩm.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.