Chuyển đổi chữ thành PNG trong C#

.NET phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi chữ thành PNG

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập cấp cao, nền tảng cho các nền tảng .NET và .NET Core. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất chữ, PNG và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C#, F#, VB.NET.

Chuyển đổi chữ thành PNG trong C#

Cần chuyển đổi chữ thành PNG lập trình? Với Aspose.Words for .NET bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi chữ thành định dạng hình ảnh PNG chỉ với vài dòng mã C#.

Xử lý tài liệu hiện đại C# API tạo PNG từ chữ với tốc độ cao. Kiểm tra chất lượng của chữ thành PNG ngay trong trình duyệt. C# mạnh mẽ cho phép chuyển đổi chữ sang nhiều định dạng ảnh phổ biến.

Lưu chữ dưới dạng PNG trong C#

Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để chuyển đổi chữ đến một PNG hình ảnh trong C#.

Thực hiện theo các bước đơn giản để biến một chữ file vào PNG định dạng đồ họa. Đọc chữ từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng PNG, chỉ định định dạng hình ảnh cần thiết bằng phần mở rộng PNG Đối với cả chữ và ghi PNG bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Nội dung đồ họa PNG đầu ra sẽ giống với tệp chữ.

Ví dụ về mã trong C# để chuyển đổi định dạng TXT sang PNG
Tập tin đầu vào
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.txt");

for (int page = 0; page < doc.PageCount; page++)
{
  var extractedPage = doc.ExtractPages(page, 1);
  extractedPage.Save($"Output_{page + 1}.png");
}
using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.txt"); doc.Save("Output.png"); using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.txt"); for (int page = 0; page < doc.PageCount; page++) { var extractedPage = doc.ExtractPages(page, 1); extractedPage.Save($"Output_{page + 1}.png"); } using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); builder.InsertImage("Input.txt"); doc.Save("Output.png"); using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); var shape = builder.InsertImage("Input.txt"); shape.ImageData.Save("Output.png");
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi chữ thành PNG

 1. Cài đặt 'Aspose.Words for .NET'.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C#.
 3. Mở tệp chữ C#.
 4. Gọi phương thức 'Save()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng PNG.
 5. Nhận kết quả của chữ chuyển đổi là PNG.

C# thư viện để chuyển đổi chữ thành PNG

Có ba tùy chọn thay thế để cài đặt "Aspose.Words for .NET" vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đa nền tảng và hỗ trợ tất cả các triển khai .NET chính theo đặc điểm kỹ thuật '.NET Standard 2.0'

 • Microsoft .NET Framework, bắt đầu từ phiên bản 2.0 sớm nhất và kết thúc bằng '.NET Framework 4.8'
 • .NET Core, bắt đầu từ phiên bản 2.0 sớm nhất và kết thúc bằng '.NET 6'
 • Mono >= 2.6.7

Vì mã .NET không phụ thuộc vào phần cứng hoặc hệ điều hành bên dưới, mà chỉ phụ thuộc vào Máy ảo, bạn có thể tự do phát triển bất kỳ loại phần mềm nào cho Windows, macOS, Android, iOS và Linux. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản tương ứng của .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng môi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio, Xamarin và MonoDevelop để tạo các ứng dụng C#, F#, VB.NET

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu Sản phẩm.

Các chuyển đổi chữ được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi chữ sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.