Chuyển đổi nhiều TIFF thành PNG trong C#

.NET tốc độ cao để chuyển đổi một số TIFF thành PNG

Sử dụng API hợp nhất tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng cấp cao cho các nền tảng .NET và .NET Core. Đây là một giải pháp chuyên nghiệp để chuyển đổi nhiều TIFF thành PNG bằng C#, F#, VB.NET. Hãy thử nó trực tuyến miễn phí!

Chuyển đổi TIFF thành PNG trong C#

Thư viện Modern C# cho phép các nhà phát triển .NET TIFF sang PNG với một vài dòng mã. TIFF phân tích nội dung đồ họa gốc và xuất hình ảnh kết hợp sang định dạng PNG.

Sử dụng C# để chuyển đổi TIFF sang PNG với độ linh hoạt và tốc độ tối đa. Chạy bản demo trực tuyến trực tuyến và kiểm tra PNG cao nhất ngay trong trình duyệt. TIFF API chuyển đổi hình ảnh hỗ trợ một loạt các tùy chọn hữu ích.

Hợp nhất TIFF thành PNG trong C#

Để chuyển đổi một số TIFF thành PNG chỉ cần sử dụng C# xử lý tất cả các chi tiết cấp thấp.

Chuyển đổi nhiều TIFF và lưu kết quả dưới dạng một hình ảnh PNG Nếu bạn phát triển mã trong C#, việc chuyển đổi định dạng hình ảnh sẽ đơn giản hơn. Xem C# lặp qua các tệp hình ảnh và kết hợp chúng thành PNG:

Ví dụ về mã trong C# để kết hợp nhiều TIFF thành PNG
Đầu vào tệp
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Mã vận hành
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using Aspose.Words;

var fileNames = new List<string> { "Input1.tiff", "Input2.tiff" };

var doc = new Document();
var builder = new DocumentBuilder(doc);

var shapes = fileNames.Select(fileName => builder.InsertImage(fileName)).ToList();

// Tính chiều rộng và chiều cao tối đa và cập nhật cài đặt trang 
// để cắt tài liệu cho vừa với kích thước của ảnh.
PageSetup pageSetup = builder.PageSetup;
pageSetup.PageWidth = shapes.Max(shape => shape.Width);
pageSetup.PageHeight = shapes.Sum(shape => shape.Height);
pageSetup.TopMargin = 0;
pageSetup.LeftMargin = 0;
pageSetup.BottomMargin = 0;
pageSetup.RightMargin = 0;

doc.Save("Output.png");
Mã vận hành

Cách chuyển đổi một số TIFF thành PNG

  1. Cài đặt 'Aspose.Words for .NET'.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C#
  3. Mở tệp TIFF C#.
  4. Chuyển đổi một số TIFF tệp thành PNG trong vài giây.
  5. Gọi phương thức 'AppendDocument()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng PNG
  6. Nhận kết quả của chuyển đổi TIFF thành PNG.

C# thư viện để chuyển đổi TIFF thành PNG

Có ba tùy chọn thay thế để cài đặt "Aspose.Words for .NET" vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đa nền tảng và hỗ trợ tất cả các triển khai .NET chính theo đặc điểm kỹ thuật '.NET Standard 2.0'

  • Microsoft .NET Framework, bắt đầu từ phiên bản 2.0 sớm nhất và kết thúc bằng '.NET Framework 4.8'
  • .NET Core, bắt đầu từ phiên bản 2.0 sớm nhất và kết thúc bằng '.NET 6'
  • Mono >= 2.6.7

Vì mã .NET không phụ thuộc vào phần cứng hoặc hệ điều hành bên dưới, mà chỉ phụ thuộc vào Máy ảo, bạn có thể tự do phát triển bất kỳ loại phần mềm nào cho Windows, macOS, Android, iOS và Linux. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản tương ứng của .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng môi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio, Xamarin và MonoDevelop để tạo các ứng dụng C#, F#, VB.NET

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu Sản phẩm.

Các hoạt động hợp nhất TIFF được hỗ trợ khác

Bạn có thể hợp nhất TIFF với nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.