Aspose.ZIP for .NET

.NET API för filkomprimering och arkivering

Komprimera filen för att skapa arkiv eller dekomprimera arkiv av typerna ZIP, 7Zip, RAR, TAR, GZIP, BZ2, LZ, CPIO, XZ, Z, CAB från alla .NET-baserade program.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.ZIP för .NET är ett flexibelt API för dokumentkomprimering och arkivmanipulering för standard ZIP-format. API gör det möjligt för .NET-applikationer att uppnå filkomprimering/dekomprimering, arkivering av filer samt mappar och kryptering av arkiv. Detta API fungerar med alla välkända arkivformat: ZIP, RAR, 7Zip, GZIP, BZ2. Och med många arkivformat från Linux: CPIO, TAR, Lzip, Bzip2, XZ, Z. Det ger skydd via användardefinierade lösenord och traditionell kryptering med ZipCrypto eller AES-kryptering som AES128, 192 och AES256.

Funktioner för .NET Core och .NET Framework Compression API

Enkel integration

Skapa ett arkiv från en eller flera filer

Lägg till filer i arkiv without compression

Kryptera eller dekryptera hela arkivet eller specifika poster

Lägg till poster i befintligt arkiv

Ta bort poster från befintligt arkiv

Komprimera mappen med respekt för dess struktur

Dekomprimera till katalog med respekt för arkivstrukturen

Komprimera dokument i valfri storlek genom att tillämpa parallellitet

Integrera Compression API i en .NET-applikation

Integreringen av komprimeringsbiblioteket är enkel medan det mesta av komprimeringen & dekomprimeringsoperationer kan utföras med bara några rader kod.

En filkomprimering - C#


   var dir = "full directory path";

   using (var arch = new Archive()){

    arch.CreateEntry("filename.dat", dir+"file.dat");
    arch.Save(dir+"result.zip");

   }