Sıkıştırma API'sini bir .NET Uygulamasına Tümleştirme

Sıkıştırma kitaplığı entegrasyonu basittir, ancak sıkıştırma ve sıkıştırmayı açma işlemlerinin çoğu yalnızca birkaç satır kodla gerçekleştirilebilir.

Tek dosya sıkıştırma - C#

   var dir = "full directory path";

   using (var arch = new Archive()){

    arch.CreateEntry("filename.dat", dir+"file.dat");
    arch.Save(dir+"result.zip");

  } 

{{i18n.integration.describe-code}}

  
 

Aspose.ZIP for .NET, standart ZIP formatına yönelik esnek bir belge sıkıştırma ve arşiv düzenleme API'sidir. API, .NET uygulamalarının dosya sıkıştırma/açma, dosyaların yanı sıra klasörleri arşivlemesini ve arşivleri şifrelemesini sağlar. Bu API, bilinen tüm arşiv formatlarıyla çalışır: ZIP, RAR, 7Zip, GZIP, BZ2. Ve Linux'tan birçok arşiv formatıyla: CPIO, TAR, Lzip, Bzip2, XZ, Z. Kullanıcı tanımlı şifreler ve ZipCrypto veya AES128, 192 ve AES256 gibi AES şifrelemesini kullanan geleneksel şifreleme yoluyla koruma sağlar.

Aspose.Zip, Dosya Sıkıştırma ve Arşivleme için, çağdaş veri yönetiminin değişen taleplerini karşılamak üzere titizlikle hazırlanmış güçlü bir .NET API'yi sunuyor. Bu kapsamlı kitaplık, geliştiricilerin .NET çerçevesindeki dosyaları verimli bir şekilde sıkıştırmasına, arşivlemesine ve ayıklamasına olanak tanıyarak kusursuz entegrasyon ve benzersiz performans sağlar.

Son yıllarda .NET çerçevesi, web geliştirmeden kurumsal çözümlere kadar çeşitli uygulamalar için çok yönlü bir platform olarak konumunu sağlamlaştırdı. Aspose.Zip, dosya sıkıştırma görevlerini yerine getirmek için gelişmiş bir araç seti sunarak, ZIP NET tabanlı yazılım geliştirmenin verimliliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunarak bu trende uyum sağlıyor.

Gelişmiş .NET Microsoft Project API Özellikleri

Bir veya daha fazla dosyadan arşiv oluşturma

Arşivlere sıkıştırma olmadan dosya ekleme

Tüm arşivi veya belirli girişleri şifreleyin veya şifresini çözün

Mevcut arşive giriş ekleyin

Mevcut arşivdeki girişleri silin

Klasörü yapısına uygun olarak sıkıştırın

Arşiv yapısına uygun olarak dizine sıkıştırmayı açın

Paralellik uygulayarak her boyuttaki belgeleri sıkıştırın

C# Kullanarak Zip Nasıl Dönüştürülür

.NET’te, ZIP dosyaları ve sıkıştırmayla çalışmak için ZipFile sınıfını kullanabilirsiniz. Şifreleme gerekiyorsa ZIP arşivleri için parola korumasını destekleyen kitaplıklara veya yöntemlere bakmak isteyebilirsiniz. Uygulamalarınızda hassas verileri ve şifrelemeyi işlerken her zaman uygun güvenlik uygulamalarından emin olun.

ZIP .NET uygulamasındaki Sıkıştırma API’si, geliştiricilerin verileri verimli bir şekilde sıkıştırmasına ve sıkıştırmasını açmasına olanak tanıyan bir dizi işlevselliğe atıfta bulunur. Veri sıkıştırma algoritmalarını uygulamak için standart bir yol sağlayarak depolama verimliliğini artırır ve veri aktarım sürelerini azaltır. .NET’teki Sıkıştırma API’si ile geliştiriciler, gzip veya deflate gibi çeşitli sıkıştırma algoritmaları arasından seçim yapabilir ve bunları uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Bu özellik özellikle büyük veri kümeleriyle çalışırken veya web uygulamalarında ağ iletişimini optimize ederken, performansın ve kaynak kullanımının artmasına katkıda bulunurken değerlidir.

.NET aracılığıyla ZIP'ten 7Z'ye dönüştürme

 using (SevenZipArchive sevenZipArchive = new SevenZipArchive())
 {
  using (Archive archive = new Archive("source.zip"))
  {
   for (int i = 0; i < archive.Entries.Count; i++)
   {
    var ms = new MemoryStream();
    archive.Entries[i].Extract(ms);
    ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
    sevenZipArchive.CreateEntry(archive.Entries[i].Name.Replace('\\', '/'), ms);
   }
  }

  sevenZipArchive.Save("output.7z");
 }

Kod snippet'i, ZIP arşivinin 7Z C# ile biçimlendirin. SevenZipArchive kitaplığından yararlanan komut dosyası, ZIP girişlerini çıkarır ve 7Z arşivinde ilgili girişleri oluşturur.

  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.Zip offers individual archive processing APIs for other popular development environments, listed below: