Aspose.ZIP cho Python qua .NET là API thao tác lưu trữ và nén tệp linh hoạt và dễ dàng cho các định dạng lưu trữ tiêu chuẩn. API cho phép các ứng dụng python của bạn nén và giải nén các tệp/thư mục, tạo hoặc trích xuất các tệp lưu trữ được mã hóa bằng các tùy chọn mã hóa khác nhau. API hoạt động với nhiều định dạng lưu trữ nổi tiếng: ZIP, RAR, 7Zip, GZIP, BZ2. Nhiều định dạng thích hợp hơn trong Linux cũng được hỗ trợ: CPIO, TAR, Lzip, Bzip2, XZ, Z. API cũng cung cấp khả năng bảo vệ kho lưu trữ thông qua mật khẩu do người dùng xác định và mã hóa truyền thống bằng mã hóa ZipCrypto hoặc AES.

Aspose.Zip giới thiệu API Python để Nén & Lưu trữ Tệp, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu hiện đại đòi hỏi khắt khe. Thư viện toàn diện này trao quyền cho các nhà phát triển để nén, lưu trữ và giải nén các tệp một cách hiệu quả bằng Python, đảm bảo tích hợp liền mạch và hiệu suất vô song.

Trong những thập kỷ gần đây, Python đã nổi lên như một ngôn ngữ lập trình thống trị để phát triển web, nhiệm vụ khoa học và phân tích dữ liệu nhờ vào sự phát triển nhanh chóng của phần cứng máy tính mạnh mẽ. Nó nổi tiếng nhờ một hệ sinh thái rộng lớn gồm các gói của bên thứ ba liên tục phát triển. Với vô số thư viện theo ý của bạn, Python nổi bật là lựa chọn hàng đầu để phát triển phần mềm nhanh chóng.

Từ bây giờ, bạn không cần phải tìm hiểu sâu về độ phức tạp của nén/mã hóa hoặc viết hàng trăm dòng mã để hỗ trợ các định dạng lưu trữ khác nhau. Sử dụng Aspose.Zip cho Python qua .NET, bạn có thể dễ dàng tạo hoặc giải nén một kho lưu trữ chỉ bằng một vài dòng mã. Vui lòng truy cập trang tải xuống của chúng tôi hoặc cài đặt gói bánh xe trực tiếp từ pypi.org

Tính năng API nén Python

Tạo một kho lưu trữ từ một hoặc nhiều tệp

Thêm tệp vào kho lưu trữ mà không cần nén

Mã hóa hoặc giải mã toàn bộ kho lưu trữ hoặc các mục nhập cụ thể

Thêm các mục vào kho lưu trữ hiện có

Xóa các mục khỏi kho lưu trữ hiện có

Nén thư mục tôn trọng cấu trúc của nó

Giải nén vào thư mục tôn trọng cấu trúc lưu trữ

Nén bất kỳ tài liệu kích thước nào bằng cách áp dụng song song

Tích hợp API nén trong ứng dụng Python

Tích hợp thư viện nén là một nỗ lực dễ dàng, vì việc triển khai liền mạch cho phép bạn thực hiện cả thao tác nén và giải nén một cách dễ dàng. Một vài dòng mã ngắn gọn là tất cả những gì cần thiết để hoàn thành các tác vụ này, làm cho quy trình trở nên tinh tế và thân thiện với người dùng.

Nén một tệp - Python qua .net    import aspose.zip as zp

    with zp.Archive() as archive:
	archive.create_entry("entry_name.dat", "input_file.dat")
	archive.save('my_archive.zip')Bạn có thể thử Trình chuyển đổi đa định dạng trực tuyến, chuyển đổi tài liệu của bạn vào một kho lưu trữ một cách dễ dàng.

Một tính năng quan trọng của thư viện là khả năng làm việc với nhiều định dạng được hỗ trợ bởi .NET Framework, chẳng hạn như: ZIP, 7ZIP, TAR, TAR.BZ2, TAR.GZ, TAR.LZ, TAR.XZ, TAR.Z, CPIO  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.Zip cung cấp các API xử lý lưu trữ riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác, được liệt kê bên dưới: