Μετατροπή ONE σε JPEG μέσω C#

Εξαγωγή του OneNote® ONE στο JPEG σε .NET Framework, .NET Core.

 

Πώς να μετατρέψετε το ONE σε JPEG χρησιμοποιώντας C#

Για να μετατρέψουμε το ONE σε JPEG, θα χρησιμοποιήσουμε το Aspose.Note για .NET API που είναι ένα πλούσιο σε χαρακτηριστικά, ισχυρό και εύκολο στη χρήση API χειρισμού και μετατροπής εγγράφων για πλατφόρμα C#. Ανοίξτε τον διαχειριστή πακέτων NuGet, αναζητήστε το Aspose.Note και εγκαταστήστε το. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή από την Κονσόλα Package Manager.

Package Manager Console Command

PM> Install-Package Aspose.Note

Βήματα για τη μετατροπή του ONE σε JPEG μέσω C#

Το Aspose.NOTE διευκολύνει τους προγραμματιστές να φορτώνουν και να μετατρέπουν αρχεία ONE σε JPEG σε λίγες μόνο γραμμές κώδικα.

  1. Φορτώστε το αρχείο ONE με την κλάση εγγράφων
  2. Καλέστε τη μέθοδο Document.Save
  3. Περάστε τη διαδρομή αρχείου εξόδου και SaveFormat.JPEG ως παραμέτρους

Απαιτήσεις συστήματος

Το Aspose.NOTE για .NET υποστηρίζεται σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα. Απλώς βεβαιωθείτε ότι έχετε τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

  1. Microsoft Windows ή συμβατό λειτουργικό σύστημα με .NET Framework, .NET Core και PHP, VBScript, Delphi, C++ μέσω COM Interop.
  2. Περιβάλλον ανάπτυξης όπως το Microsoft Visual Studio.
  3. Aspose.NOTE για .NET DLL που αναφέρεται στο έργο σας.

Μια αυτόνομη βιβλιοθήκη χειρισμού εγγράφων OneNote με δυνατότητα ανάγνωσης, δημιουργίας, επεξεργασίας και μετατροπής αρχείων Microsoft OneNote. Το OneNote API προσφέρει επίσης τη φόρτωση εγγράφων, την απόδοση κειμένου και εικόνων, την πλοήγηση στο μοντέλο αντικειμένου εγγράφου, την εξαγωγή κειμένου από οποιοδήποτε μέρος ενός αρχείου και πολλά άλλα.

 

Σχετικά με τη χειραγώγηση εγγράφων του Microsoft OneNote

Τα αρχεία που αντιπροσωπεύονται από την επέκταση .ONE δημιουργούνται από την εφαρμογή Microsoft OneNote. Το OneNote σάς επιτρέπει να συλλέγετε πληροφορίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή σαν να χρησιμοποιείτε το draftpad για τη λήψη σημειώσεων. Τα αρχεία OneNote μπορεί να περιέχουν διαφορετικά στοιχεία που μπορούν να τοποθετηθούν σε μη σταθερές θέσεις σε σελίδες εγγράφων. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να περιέχουν κείμενο, ψηφιοποιημένο χειρόγραφο και αντικείμενα που έχουν αντιγραφεί από άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, σχεδίων και κλιπ πολυμέσων (ήχου/βίντεο). Η Microsoft προσφέρει τώρα την ηλεκτρονική έκδοση του OneNote ως μέρος του Office365 όπου οι Σημειώσεις μπορούν να κοινοποιηθούν με άλλους χρήστες του OneNote μέσω του Διαδικτύου.

Σχετικά με τη μορφή αρχείου JPEG

Το JPEG είναι ένας τύπος μορφής εικόνας που αποθηκεύεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συμπίεσης με απώλειες. Η εικόνα εξόδου, ως αποτέλεσμα της συμπίεσης, είναι μια αντιστάθμιση μεταξύ του μεγέθους αποθήκευσης και της ποιότητας της εικόνας. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το επίπεδο συμπίεσης για να επιτύχουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας ενώ ταυτόχρονα να μειώσουν το μέγεθος αποθήκευσης. Η ποιότητα της εικόνας επηρεάζεται αμελητέα εάν εφαρμοστεί συμπίεση 10:1 στην εικόνα. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή συμπίεσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας. Η μορφή αρχείου εικόνας JPEG τυποποιήθηκε από την Joint Photographic Experts Group και, ως εκ τούτου, το όνομα JPEG. Η μορφή ήταν η επιλογή αποθήκευσης και μετάδοσης φωτογραφικών εικόνων στο διαδίκτυο. Σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν πλέον προγράμματα προβολής που υποστηρίζουν την οπτικοποίηση εικόνων JPEG, οι οποίες συχνά αποθηκεύονται και με επέκταση JPG. Ακόμη και τα προγράμματα περιήγησης ιστού υποστηρίζουν την οπτικοποίηση εικόνων JPEG.

Free App to Convert ONE to JPEG

Check our live demos for OneNote Converter with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your ONE file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant JPEG file.

Άλλες υποστηριζόμενες ONE μετατροπές από το .NET

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το ONE σε πολλές άλλες μορφές αρχείων:

ONE TO BMP (Bitmap Image File)
ONE TO GIF (Graphic Image File)
ONE TO JPEG (JPEG Image)
ONE TO PDF (Portable Document Format)
ONE TO PNG (Portable Network Graphics)
ONE TO TIFF (Tagged Image File Format)