Konwertuj EPS na EMF przez C#

EPS do EMF Konwersja C#. Programiści mogą użyć tego przykładowego kodu do eksportowania EPS do EMF w dowolnym .NET Framework, .NET Core, .NET 5-7

Konwertuj EPS na EMF w .NET

Jak przekonwertować EPS na EMF? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z formatu EPS do formatu EMF za pomocą nowoczesnego interfejsu API .NET do przetwarzania dokumentów. Użyj zaledwie kilku wierszy kodu С#, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistowi skutecznie rozwiązać zadania konwersji EPS do EMF za pomocą .NET.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Aby przekonwertować EPS na EMF, użyjemy Aspose.PDF for .NET API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy.NET. Sprawdź szczegóły instalacji biblioteki na stronach Dokumentacja. Aby zweryfikować zalety biblioteki, spróbuj użyć konwersji EPS na fragment kodu EMF. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Package Manager Console:

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF

Jak przekonwertować EPS na EMF


.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki EPS na EMF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Inicjowanie nowego dokumentu
 2. Utwórz i ustaw instancję klasy EMFDevice z Size & Resolution
 3. Wywołanie metody EmfDevice.process z indeksem strony i ścieżką pliku wyjściowego jako parametrami
 4. Zapisz wyjściowy plik EMF

Wymagania systemowe


Aspose.PDF for .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że masz następujące warunki wstępne.

 • Microsoft® Windows™ lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, C++ za pośrednictwem COM Interop.
 • Środowisko programistyczne takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.PDF for .NET DLL odwołuje się w twoim projekcie.

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować EPS na EMF w C#. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik EPS na format EMF. Najpierw prześlij swój plik EPS, a następnie po prostu zapisz go jako plik EMF. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu EPS, jak i do zapisu EMF. Wynikowa zawartość i formatowanie EMF będą identyczne z oryginalnym dokumentem EPS.

Przykład: Konwertuj EPS na EMF przez C#

Ten przykładowy kod pokazuje EPS do EMF C# Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

EMF

Output file:

    public static void ConvertEPStoEMF()
    {
      // load EPS with an instance of Document            
      var document = new Document("template.eps", new PsLoadOptions());

      // create an object of emfDevice
      var renderer = new Aspose.Pdf.Devices.EmfDevice();

      // convert a particular page and save the image in EMF format
      renderer.Process(document.Pages[1], "output.emf");
    }

.NET biblioteka do konwersji EPS na EMF

Aspose.PDF dla C# API zapewnia szeroki zakres funkcji do pracy z plikami PDF. Niektóre funkcje obejmują:

 • Twórz dokumenty PDF od podstaw lub z HTML, XML lub obrazów.
 • Edytuj istniejące dokumenty PDF, dodając lub usuwając strony, tekst, obrazy i inne treści.
 • Konwertuj dokumenty PDF na inne formaty, takie jak HTML, XML i obrazy.
 • Renderuj dokumenty PDF do obrazów lub formatu XPS.
 • Drukuj dokumenty PDF bezpośrednio z aplikacji.
 • Cyfrowo podpisuj dokumenty PDF.

Więcej informacji na temat Aspose.PDF dla C# API można znaleźć w tym Dokumentacja Aspose