Konwertuj MHT na PDF przez C#

MHT do PDF Konwersja C#. Programiści mogą użyć tego przykładowego kodu do eksportowania MHT do PDF w dowolnym .NET Framework, .NET Core, .NET 5-7

Konwertuj MHT na PDF w .NET

Jak przekonwertować MHT na PDF? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z formatu MHT do formatu PDF za pomocą nowoczesnego interfejsu API .NET do przetwarzania dokumentów. Użyj zaledwie kilku wierszy kodu С#, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistowi skutecznie rozwiązać zadania konwersji MHT do PDF za pomocą .NET.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Aby przekonwertować MHT na PDF, użyjemy Aspose.PDF for .NET API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy.NET. Sprawdź szczegóły instalacji biblioteki na stronach Dokumentacja. Aby zweryfikować zalety biblioteki, spróbuj użyć konwersji MHT na fragment kodu PDF. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Package Manager Console:

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF

Jak przekonwertować MHT na PDF


.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki MHT na PDF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Inicjowanie nowego dokumentu
 2. Zadzwoń do metody Document.Save podczas przekazywania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.Pdf jako parametrów
 3. Zapisz wyjściowy plik PDF

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować MHT na PDF w C#. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik MHT na format PDF. Najpierw prześlij swój plik MHT, a następnie po prostu zapisz go jako plik PDF. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu MHT, jak i do zapisu PDF. Wynikowa zawartość i formatowanie PDF będą identyczne z oryginalnym dokumentem MHT.

Przykład: Konwertuj MHT na PDF przez C#

Ten przykładowy kod pokazuje MHT do PDF C# Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

PDF

Output file:

    public static void ConvertMHTtoPDF()
    {
      // load MHT with an instance of Document            
      var document = new Document("template.mht", new MhtLoadOptions());

      // save document in MHT format
      document.Save("output.pdf");
    }

.NET biblioteka do konwersji MHT na PDF

Aspose.PDF dla C# API zapewnia szeroki zakres funkcji do pracy z plikami PDF. Niektóre funkcje obejmują:

 • Twórz dokumenty PDF od podstaw lub z HTML, XML lub obrazów.
 • Edytuj istniejące dokumenty PDF, dodając lub usuwając strony, tekst, obrazy i inne treści.
 • Konwertuj dokumenty PDF na inne formaty, takie jak HTML, XML i obrazy.
 • Renderuj dokumenty PDF do obrazów lub formatu XPS.
 • Drukuj dokumenty PDF bezpośrednio z aplikacji.
 • Cyfrowo podpisuj dokumenty PDF.

Więcej informacji na temat Aspose.PDF dla C# API można znaleźć w tym Dokumentacja Aspose