Konwertuj MHT na PNG przez C#

MHT do PNG Konwersja C#. Programiści mogą użyć tego przykładowego kodu do eksportowania MHT do PNG w dowolnym .NET Framework, .NET Core, .NET 5-7

Konwertuj MHT na PNG w .NET

Jak przekonwertować MHT na PNG? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z formatu MHT do formatu PNG za pomocą nowoczesnego interfejsu API .NET do przetwarzania dokumentów. Użyj zaledwie kilku wierszy kodu С#, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistowi skutecznie rozwiązać zadania konwersji MHT do PNG za pomocą .NET.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Aby przekonwertować MHT na PNG, użyjemy Aspose.PDF for .NET API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy.NET. Sprawdź szczegóły instalacji biblioteki na stronach Dokumentacja. Aby zweryfikować zalety biblioteki, spróbuj użyć konwersji MHT na fragment kodu PNG. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Package Manager Console:

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF

Jak przekonwertować MHT na PNG


.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki MHT na PNG w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Inicjowanie nowego dokumentu
 2. Utwórz i ustaw instancję klasy PNGDevice z rozmiarem i rozdzielczością
 3. Wywołanie metody PNGDevice.process z indeksem strony i ścieżką pliku wyjściowego jako parametrami
 4. Zapisz wyjściowy plik PNG

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować MHT na PNG w C#. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik MHT na format PNG. Najpierw prześlij swój plik MHT, a następnie po prostu zapisz go jako plik PNG. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu MHT, jak i do zapisu PNG. Wynikowa zawartość i formatowanie PNG będą identyczne z oryginalnym dokumentem MHT.

Przykład: Konwertuj MHT na PNG przez C#

Ten przykładowy kod pokazuje MHT do PNG C# Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

PNG

Output file:

    public static void ConvertMHTtoPNG()
    {
      // load MHT with an instance of Document            
      var document = new Document("template.mht", new MhtLoadOptions());

      // create an object of EmfDevice
      var renderer = new Aspose.Pdf.Devices.PngDevice();

      // convert a particular page and save the image in EMF format
      renderer.Process(document.Pages[1], "output.png");
    }

.NET biblioteka do konwersji MHT na PNG

Aspose.PDF dla C# API zapewnia szeroki zakres funkcji do pracy z plikami PDF. Niektóre funkcje obejmują:

 • Twórz dokumenty PDF od podstaw lub z HTML, XML lub obrazów.
 • Edytuj istniejące dokumenty PDF, dodając lub usuwając strony, tekst, obrazy i inne treści.
 • Konwertuj dokumenty PDF na inne formaty, takie jak HTML, XML i obrazy.
 • Renderuj dokumenty PDF do obrazów lub formatu XPS.
 • Drukuj dokumenty PDF bezpośrednio z aplikacji.
 • Cyfrowo podpisuj dokumenty PDF.

Więcej informacji na temat Aspose.PDF dla C# API można znaleźć w tym Dokumentacja Aspose