Konwertuj PS na PNG przez C#

PS do PNG Konwersja C#. Programiści mogą użyć tego przykładowego kodu do eksportowania PS do PNG w dowolnym .NET Framework, .NET Core, .NET 5-7

Konwertuj PS na PNG w .NET

Jak przekonwertować PS na PNG? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z formatu PS do formatu PNG za pomocą nowoczesnego interfejsu API .NET do przetwarzania dokumentów. Użyj zaledwie kilku wierszy kodu С#, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistowi skutecznie rozwiązać zadania konwersji PS do PNG za pomocą .NET.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Aby przekonwertować PS na PNG, użyjemy Aspose.PDF for .NET API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy.NET. Sprawdź szczegóły instalacji biblioteki na stronach Dokumentacja. Aby zweryfikować zalety biblioteki, spróbuj użyć konwersji PS na fragment kodu PNG. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Package Manager Console:

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF

Jak przekonwertować PS na PNG


.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki PS na PNG w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Inicjowanie nowego dokumentu
 2. Utwórz i ustaw instancję klasy PNGDevice z rozmiarem i rozdzielczością
 3. Wywołanie metody PNGDevice.process z indeksem strony i ścieżką pliku wyjściowego jako parametrami
 4. Zapisz wyjściowy plik PNG

Wymagania systemowe


Aspose.PDF for .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że masz następujące warunki wstępne.

 • Microsoft® Windows™ lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, C++ za pośrednictwem COM Interop.
 • Środowisko programistyczne takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.PDF for .NET DLL odwołuje się w twoim projekcie.

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować PS na PNG w C#. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik PS na format PNG. Najpierw prześlij swój plik PS, a następnie po prostu zapisz go jako plik PNG. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu PS, jak i do zapisu PNG. Wynikowa zawartość i formatowanie PNG będą identyczne z oryginalnym dokumentem PS.

Przykład: Konwertuj PS na PNG przez C#

Ten przykładowy kod pokazuje PS do PNG C# Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

PNG

Output file:

    public static void ConvertPStoPNG()
    {
      // load PS with an instance of Document            
      var document = new Document("template.ps", new PsLoadOptions());

      // create an object of PngDevice
      var renderer = new Aspose.Pdf.Devices.PngDevice();

      // convert a particular page and save the image in EMF format
      renderer.Process(document.Pages[1], "output.png");
    }

.NET biblioteka do konwersji PS na PNG

Aspose.PDF dla C# API zapewnia szeroki zakres funkcji do pracy z plikami PDF. Niektóre funkcje obejmują:

 • Twórz dokumenty PDF od podstaw lub z HTML, XML lub obrazów.
 • Edytuj istniejące dokumenty PDF, dodając lub usuwając strony, tekst, obrazy i inne treści.
 • Konwertuj dokumenty PDF na inne formaty, takie jak HTML, XML i obrazy.
 • Renderuj dokumenty PDF do obrazów lub formatu XPS.
 • Drukuj dokumenty PDF bezpośrednio z aplikacji.
 • Cyfrowo podpisuj dokumenty PDF.

Więcej informacji na temat Aspose.PDF dla C# API można znaleźć w tym Dokumentacja Aspose