Konwertuj EPS na HTML przez Python

EPS do HTML Konwersja Pythona. Programiści mogą użyć tego przykładowego kodu do eksportowania EPS do HTML w dowolnym .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, C++ za pośrednictwem COM Interop.

Konwertuj EPS na HTML w Python for .NET

Jak przekonwertować EPS na HTML? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z EPS do formatu HTML za pomocą nowoczesnego interfejsu API Pythona do przetwarzania dokumentów. Użyj zaledwie kilku wierszy kodu, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistom łatwo rozwiązać zadania konwersji EPS na HTML za pomocą Pythona.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Z biblioteką Aspose.PDF for .NET można przekonwertować EPS na HTML programowo. Oprogramowanie PDF firmy Aspose jest idealne dla osób fizycznych, małych lub dużych firm. Ponieważ jest w stanie przetworzyć dużą ilość informacji, przeprowadź konwersję szybko i skutecznie oraz chroń swoje dane. Osobliwą cechą Aspose.PDF jest API do konwersji EPS na HTML. Cechą tego podejścia jest to, że wystarczy otworzyć menedżera pakietów NuGet, wyszukać „Aspose.pdf dla .NET” i zainstalować go bez żadnych specjalnych złożonych ustawień. (Użyj polecenia z konsoli Package Manager Console do instalacji). Aby zweryfikować zalety biblioteki, spróbuj użyć konwersji EPS na fragment kodu HTML. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Package Manager Console:

Python Package Manager Console

pip install aspose-pdf

Jak przekonwertować EPS na HTML


Python for .NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki EPS na HTML w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Inicjowanie nowego dokumentu
 2. Zadzwoń do metody Document.Save podczas przekazywania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.Html jako parametrów
 3. Plik HTML zostanie zapisany na określonej ścieżce

Wymagania systemowe


Aspose.PDF for Python for .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że masz następujące warunki wstępne.

 • Microsoft® Windows™ lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, C++ za pośrednictwem COM Interop.
 • Środowisko programistyczne takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.PDF for .NET DLL odwołuje się w twoim projekcie.

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować EPS na HTML w Python. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik EPS na format HTML. Najpierw prześlij swój plik EPS, a następnie po prostu zapisz go jako plik HTML. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu EPS, jak i do zapisu HTML. Wynikowa zawartość i formatowanie HTML będą identyczne z oryginalnym dokumentem EPS.

Przykład: Konwertuj EPS na HTML przez Python

Ten przykładowy kod pokazuje EPS do HTML Python Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

HTML

Output file:

  def convert_EPS_to_HTML(self, infile, outfile):

    path_infile = self.dataDir + infile
    path_outfile = self.dataDir + outfile
    
    options = PsLoadOptions()
    options.SupressErrors = True
    # Open .eps document with created load options
    document = Document(path_infile, options)

    # Instantiate XPS Save options 
    options = XpsSaveOptions()

    # Save the XPS document
    document.Save(path_outfile, options)
    print(infile + " converted into " + outfile)

Python for .NET biblioteka do konwersji EPS na HTML

Aspose.PDF dla Pythona za pośrednictwem interfejsu API .NET obsługuje większość ustalonych standardów PDF i specyfikacji PDF. Umożliwia programistom wstawianie tabel, wykresów, obrazów, hiperłączy, niestandardowych czcionek - i nie tylko - do dokumentów PDF. Ponadto możliwe jest również kompresowanie dokumentów PDF. Aspose.PDF dla Python za pośrednictwem .NET zapewnia doskonałe funkcje bezpieczeństwa do tworzenia bezpiecznych dokumentów PDF. Niektóre z kluczowych funkcji Aspose.PDF dla Pythona za pośrednictwem interfejsu API .NET obejmują:

 • Możliwość odczytu i eksportowania plików PDF w wielu formatach obrazów, w tym BMP, GIF, JPEG i PNG.
 • Ustaw podstawowe informacje (np. autor, twórca) dokumentu PDF.
 • Funkcje konwersji: Konwertuj PDF na Word, Excel i PowerPoint. Konwertuj formaty PDF na obrazy. Konwertuj plik PDF na format HTML i odwrotnie. Konwertuj PDF na EPUB, tekst, XPS itp.

Więcej informacji na temat Aspose.PDF dla Pythona można znaleźć za pośrednictwem interfejsu API .NET w naszej dokumentacji na temat korzystania z API.