Kód na úpravu text v C#

Pokročilý editor text pre .NET. Použite ho na programovú úpravu text dokumentov

Toto je komplexná knižnica text úprav a manipulácií pre C#, F#, VB.NET. Použite naše rozhranie API na úpravy text na vývoj multiplatformového softvéru pre .NET Framework, .NET Core.

Zobraziť útržok kódu

Upravte text v text pomocou C#

Programová úprava text dokumentov je neoddeliteľnou súčasťou moderného digitálneho pracovného toku. Upravte text v text, vložte grafy pomocou externých údajov, upravte tabuľky.

Knižnica C# je samostatné riešenie na úpravu text, ktoré sa nespolieha na iný softvér. Je pripravený na komerčné použitie, pokrýva všetky možné potreby profesionálnych vývojárov C#:

 • Upravte existujúce prvky text: tabuľky, zoznamy, grafy, obrázky, odkazy, polia atď.
 • Upravte štýly text a atribúty formátovania
 • Pridajte nové prvky text
 • Vyhľadajte v text textové vzory a nahraďte ich novým textom
 • Uložte výsledok do rôznych formátov súborov pomocou metódy 'Document.Save'
 • Odstráňte nežiaduce prvky text (odseky, strany, sekcie, kapitoly)

Zmeňte text v C#

C# text programový editor poskytuje vývojárom moderné API na úpravu text programovo. Rýchlo integrujte funkcie úpravy text do svojho softvéru. Naša knižnica podporuje úpravu rôznych formátov dokumentov v C#.

Úlohou programovej úpravy text v C# je úprava prvkov v strome text dokumentu. Je tiež známy ako "DOM" – programovací model na interakciu s prvkami text dokumentu a ich vlastnosťami.

Upravte text v C#

Funkcie modifikácie text sú neoddeliteľné od rozšírenej funkcie vyhľadávania text. Pre vysokú úroveň flexibility poskytuje naša knižnica C# vývojárom funkciu vyhľadávania založenú na text Regex. Tento prístup rozširuje možnosti úpravy textu v text súboroch a umožňuje použitie šablón pre dynamickú transformáciu text.

Upravte tabuľku v text pomocou C#

Jednou z najžiadanejších funkcií je dynamické vytváranie a úprava tabuliek v text dokumentoch. Práca s tabuľkami je veľmi pohodlná s knižnicou C#: upravujte tabuľky, aktualizujte tabuľky a extrahujte text tabuľky pomocou C#.

Nasledujúci príklad ukazuje, ako upraviť text dokument v C#:

Príklad v C# na úpravu TXT súborov
Nahrajte dokument, ktorý chcete upraviť
Spustiť kód
dotnet add package Aspose.Words
Kopírovať
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.txt");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Vložte text na začiatok dokumentu.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.Write("Morbi enim nunc faucibus a.");

doc.Save("Output.txt");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.txt");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Vložte tabuľku na začiatok dokumentu.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 2.");
builder.EndTable();

doc.Save("Output.txt");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.txt");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Vložte obrázok na začiatok dokumentu.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.InsertImage("Image.png");

doc.Save("Output.txt");
Spustiť kód

Ako upraviť text

 1. Nainštalujte text Editor pre C#.
 2. Pridajte odkaz na knižnicu (importujte knižnicu) do svojho C# projektu.
 3. Otvorte text v C#.
 4. Vložte obsah na začiatok text dokumentu.
 5. Zavolajte metódu Save() a odovzdajte názov výstupného súboru s požadovanou príponou.
 6. Získajte upravený výsledok.

Knižnica C# na prácu so text súbormi

Existujú tri alternatívne možnosti inštalácie "Aspose.Words for .NET" do vášho systému. Vyberte si ten, ktorý zodpovedá vašim potrebám, a postupujte podľa pokynov krok za krokom:

Požiadavky na systém

Náš produkt je plne multiplatformový a podporuje všetky hlavné implementácie .NET:

 • .NET ≥ 5.0
 • .NET Core ≥ 2.0
 • .NET Standard ≥ 2.0
 • .NET Framework ≥ 3.5
 • MonoMac
 • MonoAndroid
 • Xamarin

Pokiaľ kód .NET nezávisí od základného hardvéru alebo operačného systému, ale iba od virtuálneho počítača, môžete slobodne vyvíjať akýkoľvek druh softvéru pre Windows, macOS, Android, iOS a Linux. Len sa uistite, že máte nainštalovanú zodpovedajúcu verziu .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono alebo Xamarin.

Na vytváranie aplikácií C#, F#, VB.NET odporúčame používať integrované vývojové prostredia Microsoft Visual Studio, Xamarin a MonoDevelop.

Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentácii k produktu.

Ďalšie podporované formáty súborov

Môžete upravovať súbory v mnohých iných formátoch súborov:

5%

Prihláste sa na odber aktualizácií produktov Aspose

Získajte mesačné bulletiny a ponuky priamo do vašej poštovej schránky.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Všetky práva vyhradené.