Svenska
 1. Products
 2.   Aspose.GIS
 3.   .NET
 4.   Measure Distance

Beräkna området med lika Områdesprojektion

Mät området på en karta

Beräkna området för ett land, en ö eller en egendom från en karta över ett objekt med hjälp av lika Områdesprojektion

  Ladda Ner Gratis Testversion
PNG JPG BMP TIFF GPX
Aspose.GIS for .NET
GIS
Vår planet är varken platt eller perfekt rund eller sfärisk. Planeten jorden har ingen regelbunden geometrisk form och kallas en geoid1. Jordens form approximerar en ellipsoid som ett resultat av rotation kring dess mindre axel.
Jordens yta kan skilja sig avsevärt från geoid på många ställen. Så några knep behövs för att göra beräkningen mer exakt. Använd en referens ellipsoid som matchar geoid över endast en del av ytan.

Idag är den mest populära jorden ellipsoid och dess associerade jordkoordinatsystem WGS84.

Mätningar av föremål som placeras på jorden kommer alltid att vara föremål för viss grad av felaktighet. Det har varit och kommer att fortsätta att diskuteras mycket om hur man beräknar områden och objekt på kartorna och vilka SRS som ska användas för att få mer exakt markmätning.

För närvarande är det mest exakta och minst förvrängda sättet att beräkna området med hjälp av en kartprojektion. Observera att kartprojektioner ännu inte är helt exakta representationer av jorden.

Varje projektion har sina snedvridningar av vinkelpassning, avstånd och område. Det kommer alltid att vara en kompromiss mellan att kombinera flera egenskaper eller vara en snedvridning av alla egenskaper hos ett område, avstånd och vinkelpass inom någon acceptabel gräns. Dessutom är alla faktiska mätningar ungefärliga. Det finns inget sådant som att området för ett område på jorden är ett område med en yta på jorden.

Kartografer har utvecklat kartprojektioner som projicerar jorden på en plan yta med acceptabel noggrannhet. Det mest populära projektions-och koordinatsystemet i GIS är UTM (Universal Transverse Mercator). UTM används för att skapa topografiska kartor och bygga naturresursdatabaser eftersom det ger exakta mätningar i det metriska systemet som används av de flesta länder och i hela det vetenskapliga samfundet. Kartografisk information är mer än metriska parameterkoordinater, den använder också attribut2 information som indikatorer på tematiska och tidsmässiga funktioner.
Du kan använda vårt bibliotek för att beräkna markområde, öområde, statligt område eller något område på kartan. Använd projektionen för lika område3 för att beräkna området för att upprätthålla proportionaliteten av de områden av objekt.
Så hur man beräknar området Ryssland, Grönland eller en av USA-staterna? Först måste du söka och ladda ner en karta över objektet du vill mäta. Du kan ladda ner olika kartor från gratis källor. Kartdata finns mestadels i WGS84 -, Web Mercator-eller UTM-projektioner som redan har många snedvridningar och inte är tillräckligt exakta för en markmätning. För att korrekt beräkna ett objekts yta måste kartan konverteras från en lagrad projektion till en lika stor projektion. Till exempel, för att hitta området i ett land, kan du försöka använda Lambert Azimuthal Equal Area projection.

Ryssland är det största landet i världen efter område så vad behöver vi för att se till detta? Bland alla tillgängliga alternativ är EPSG:3576 det bästa valet i ryska kartor EPSG-koder. Fördelen med denna projektion är att Krasnoyarsk Krai och norra Ryssland är mindre förvrängda. Nackdelen är att du kan visualisera hela världskartan men endast Ryssland och angränsande regioner. Nedan är provkoden för konvertering. Denna kod visar konverteringen till den valda projektionen och beräkningen av objektets yta.

Vilket kartprojektions-och koordinatsystem som ska användas beror på omfattningen av det område du arbetar med, analysen du utför och ofta datatillgänglighet.

Länderna har faktiskt tre olika arealmått: landareal (areal för hela landet), Total Mark (landareal för landområde för land (landområde för land), sjöar, reservoarer, inlandsfloder och ibland kuster och territorialvatten) och vattenområde (inlandsvatten). Så det finns tre dimensioner:
 • Total yta: summan av mark-och vattenområden inom internationella gränser och kustlinjer.
 • Landareal: summan av alla markområden inom internationella gränser och kustlinjer, exklusive vattenområde.
 • Vattenområde: summan av alla inre vattenområden (sjöar, reservoarer och floder) inom internationella gränser och kustlinjer. Kan omfatta kustnära inlandsvatten. Om inget annat anges ingår inte territorialvatten.
  Nationella anspråk på delar av Antarktis ingår inte.


LandLandområde (km2)Vattenområde (km2)Total yta (km2)
Kanada9,093,507891,1639,984,670
Ukraina579,33024,220603,550
Tyskland348,6728,350357,022


Lambert equal area projection är väl lämpad för kartläggning av markområden som har en symmetriskt proportionell form, för hela länder eller öar, som Ukraina, Grönland eller Australien, och mindre föremål, såsom fält, bakgården i ditt hus eller en marktilldelning av flera tunnland. Se till att du använder den EPSG-kod som passar bäst för din region.

SRS (Spatial Reference System) eller CRS (koordinatsystem) är ett koordinatbaserat lokalt, regionalt eller globalt system som används för att bestämma platsen för geografiska funktioner. En SRS definierar en viss kartprojektion, liksom transformationer mellan olika rumsliga referenssystem. SRS kan refereras av ett heltal SRID, inklusive EPSG-koder definierade av International Oil and Gas Producers Association.

Om du har några frågor kan du ställa en fråga på vår forum.
Beräknar områdesvärdena för geometrin
        
          
// create transformation
int epsgFrom = layer.SpatialReferenceSystem; 
int epsgTo = 3576; // Lambert Conformal Conic
var fromSrs = SpatialReferenceSystem.CreateFromEpsg(epsgFrom);
var toSrs = SpatialReferenceSystem.CreateFromEpsg(epsgTo);
var transformation = fromSrs.CreateTransformationTo(toSrs);

// transform geometry such as a point
var fromGeometry = feature.Geometry;
var toGeometry = transformation.Transform(fromGeometry);

// method calculates the area values of the geometry.
toGeometry.GetArea()
        
      

C# Aspose.Gis Measure Distance bibliotek

Det finns ett enkelt sätt att installera Aspose.GIS för .NET på ditt system:

 • Installera Paketet Aspose.GIS från Pakethanterarens konsol i Visual Studio för att få NuGet paket;
 • Eller så kan du ladda ner paket från vår webbplats;
 • Uppdatera Paketet Aspose.GIS. för att uppgradera till den senaste versionen;
 • Lägg Till Aspose.GIS för .NET till ditt system genom att installera Nuget-paketet;
 • Se Dokumentation.

Systemkrav

Aspose.Gis Measure Distance API för .NET stöds på de flesta plattformar och operativsystem och det kan användas för att utveckla flera olika typer av .NET appar inklusive ASP .NET, WinForms och Windows-tjänster. API för .NET är lätt att använda och distribuera, och ger den perfekta lösningen för att arbeta med geospatial information med .NET Framework 4.7, .NET Standard 2.0 & Xamarin plattformar. Innan du kör koden, se till att ditt system uppfyller lämpliga krav.