Konwertuj MHT na TEX przez C#

MHT do TEX Konwersja C#. Programiści mogą użyć tego przykładowego kodu do eksportowania MHT do TEX w dowolnym .NET Framework, .NET Core, .NET 5-7

Konwertuj MHT na TEX w .NET

Jak przekonwertować MHT na TEX? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z formatu MHT do formatu TEX za pomocą nowoczesnego interfejsu API .NET do przetwarzania dokumentów. Użyj zaledwie kilku wierszy kodu С#, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistowi skutecznie rozwiązać zadania konwersji MHT do TEX za pomocą .NET.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Aby przekonwertować MHT na TEX, użyjemy Aspose.PDF for .NET API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy.NET. Sprawdź szczegóły instalacji biblioteki na stronach Dokumentacja. Aby zweryfikować zalety biblioteki, spróbuj użyć konwersji MHT na fragment kodu TEX. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Package Manager Console:

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF

Jak przekonwertować MHT na TEX


.NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki MHT na TEX w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Inicjowanie nowego dokumentu
 2. Zadzwoń do metody Document.Save podczas przekazywania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.Tex jako parametrów
 3. Plik TEX zostanie zapisany przy określonej ścieżce

Wymagania systemowe


Aspose.PDF for .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że masz następujące warunki wstępne.

 • Microsoft® Windows™ lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, C++ za pośrednictwem COM Interop.
 • Środowisko programistyczne takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.PDF for .NET DLL odwołuje się w twoim projekcie.

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować MHT na TEX w C#. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik MHT na format TEX. Najpierw prześlij swój plik MHT, a następnie po prostu zapisz go jako plik TEX. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu MHT, jak i do zapisu TEX. Wynikowa zawartość i formatowanie TEX będą identyczne z oryginalnym dokumentem MHT.

Przykład: Konwertuj MHT na TEX przez C#

Ten przykładowy kod pokazuje MHT do TEX C# Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

TEX

Output file:

    public static void ConvertMHTtoTEX()
    {
      // load MHT with an instance of Document
      var document = new Document("template.mht", new MhtLoadOptions());

      // save document in TEX format
      document.Save("output.tex", Aspose.Pdf.SaveFormat.TeX);
    }

.NET biblioteka do konwersji MHT na TEX

Aspose.PDF dla C# API zapewnia szeroki zakres funkcji do pracy z plikami PDF. Niektóre funkcje obejmują:

 • Twórz dokumenty PDF od podstaw lub z HTML, XML lub obrazów.
 • Edytuj istniejące dokumenty PDF, dodając lub usuwając strony, tekst, obrazy i inne treści.
 • Konwertuj dokumenty PDF na inne formaty, takie jak HTML, XML i obrazy.
 • Renderuj dokumenty PDF do obrazów lub formatu XPS.
 • Drukuj dokumenty PDF bezpośrednio z aplikacji.
 • Cyfrowo podpisuj dokumenty PDF.

Więcej informacji na temat Aspose.PDF dla C# API można znaleźć w tym Dokumentacja Aspose