Przeglądarka plików PDF dla C#

Dokumenty PDF można wyświetlać w przeglądarce bez konieczności korzystania z programu Adobe Acrobat lub Automation - C#

Jak przeglądać pliki PDF za pomocą biblioteki .NET

Aby wyświetlić plik PDF, użyjemy interfejsu API Aspose.PDF for .NET, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji dokumentami dla platformy net. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.pdf i zainstaluj. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF

Wyświetl pliki PDF za pośrednictwem C#


Potrzebujesz Aspose.PDF for .NET, aby wypróbować kod w swoim środowisku.

  1. Załaduj plik PDF z wystąpieniem dokumentu.
  2. Wyświetl wynikowy plik.

C# - przykładowy kod do wyświetlenia pliku PDF.

<% viewer.code-block.subtitle %>

    // załaduj plik PDF z instancją Document
    var document = new Document("template.pdf");

    // zapisz dokument w formacie HTML
    document.Save("output.html", Aspose.Pdf.SaveFormat.Html);

Informacje o Aspose.PDF dla C# API

Sprawdź nasze pokazy na żywo do Zobacz PDF z następującymi korzyściami.