C# için PDF Görüntüleyici

Adobe Acrobat veya Automation’a ihtiyaç duymadan PDF belgelerini tarayıcıda görüntüleyin - C#.

PDF dosyalarını nasıl görüntüleyebilirim? .NET Kitaplığı Kullanarak

PDF dosyasını görüntülemek için net platformu için zengin özelliklere sahip, güçlü ve kullanımı kolay bir belge işleme API’si olan .NET için Aspose.PDF API’sini kullanacağız. NuGet paket yöneticisini açın, Aspose.PDF öğesini arayın ve yükleyin. Paket Yöneticisi Konsolu’ndan aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz.

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF

PDF dosyalarını C# aracılığıyla görüntüleyin


Ortamınızdaki kodu denemek için .NET için Aspose.PDF gerekir.

  1. PDF’yi bir Belge örneğiyle yükleyin.
  2. Ortaya çıkan Dosyayı Görüntüle.

C# - PDF dosyasını görüntülemek için örnek kod.

Bu örnek kod, PDF belgelerinin nasıl görüntülenir gösterir

    // PDF'yi bir Belge örneğiyle yükleyin
    var document = new Document("template.pdf");

    // belgeyi HTML formatında kaydet
    document.Save("output.html", Aspose.Pdf.SaveFormat.Html);

C# API için Aspose.PDF Hakkında

Aşağıdaki avantajlarla PDF’yi Görüntüle için canlı demolarımızı kontrol edin.