Kod för att redigera DOC i C++

Avancerad DOC redigerare för C++. Använd den för att ändra DOC dokument programmatiskt

Detta är ett omfattande DOC redigerings och manipulationsbibliotek för C++. Använd C++ för att maximera bearbetningshastigheten för DOC.

Visa kodavsnitt

Redigera text i DOC med C++

Programmatisk modifiering av DOC dokument är en integrerad del av modernt digitalt arbetsflöde. Redigera text i DOC, infoga grafer med hjälp av externa data, ändra tabeller.

C++ biblioteket är en fristående lösning för att redigera DOC som inte är beroende av annan programvara. Den är redo för kommersiell användning täcker alla möjliga behov hos professionella C++ utvecklare:

 • Ändra befintliga DOC element: tabeller, listor, diagram, bilder, länkar, fält, etc.
 • Ändra DOC stilar och formateringsattribut
 • Lägg till nya DOC element
 • Sök DOC efter textmönster och ersätt dem med ny text
 • Spara resultatet i en mängd olika filformat med metoden 'Document.Save'.
 • Ta bort oönskade DOC element (stycken, sidor, avsnitt, kapitel)

Ändra DOC i C++

C++ DOC programmatisk editor ger utvecklare ett modernt API för att redigera DOC programmatiskt. Integrera snabbt DOC modifieringsfunktioner i din programvara. Vårt bibliotek stöder modifiering av en mängd olika dokumentformat i C++.

Uppgiften att redigera DOC programmatiskt i C++ är uppgiften att modifiera element i DOC dokumentträdet. Den är också känd som 'DOM' - programmeringsmodellen för interaktion med DOC dokumentelement och deras egenskaper.

Redigera DOC i C++

DOC är oskiljaktiga från den avancerade DOC. För en hög nivå av flexibilitet ger vårt C++ bibliotek utvecklare med DOC Regex-baserad sökfunktion. Detta tillvägagångssätt utökar möjligheterna att redigera text i DOC filer, vilket möjliggör användning av mallar för dynamisk DOC transformation.

Redigera tabell i DOC med C++

En av de mest efterfrågade funktionerna är dynamiskt skapande och modifiering av tabeller i DOC dokument. Att arbeta med tabeller är mycket bekvämt med C++ biblioteket: redigera tabeller, uppdatera tabeller och extrahera tabelltext med C++.

Följande exempel visar hur man ändrar ett DOC dokument i C++:

Exempel i C++ för att redigera DOC filer
Ladda upp ett dokument som du vill ändra
Kör kod
dotnet add package Aspose.Words.Cpp
Kopiera
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.doc");
auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc);

// Infoga text i början av dokumentet.
builder->MoveToDocumentStart();
builder->Writeln(u"Morbi enim nunc faucibus a.");

doc->Save(u"Output.doc");
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.doc");
auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc);

// Infoga tabell i början av dokumentet.
builder->MoveToDocumentStart();
builder->StartTable();
builder->InsertCell();
builder->Write(u"Row 1, cell 1.");
builder->InsertCell();
builder->Write(u"Row 1, cell 2.");
builder->EndTable();

doc->Save(u"Output.doc");
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.doc");
auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc);

// Infoga bild i början av dokumentet.
builder->MoveToDocumentStart();
builder->InsertImage(u"Image.png");

doc->Save(u"Output.doc");
Kör kod

Så här redigerar du DOC

 1. Installera DOC Editor för C++.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C++ projekt.
 3. Öppna en DOC i C++.
 4. Infoga innehåll i början av DOC dokumentet.
 5. Anropa Save() -metoden och skicka namnet på utdatafilen med önskat tillägg.
 6. Få det redigerade resultatet.

C++ bibliotek för att fungera med DOC filer

Det finns tre alternativ för att installera Aspose.Words for C++ i din utvecklarmiljö. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

Systemkrav

Du kan använda detta C++ - bibliotek för att utveckla programvara på Microsoft Windows, Linux och macOS:

 • GCC >= 6.3.0 och Clang >= 3.9.1 krävs för Linux
 • Xcode >= 12.5.1, Clang och libc++ krävs för macOS

Om du utvecklar programvara för Linux eller macOS, kontrollera information om ytterligare bibliotekberoenden (fontconfig och mesa-glu open-source-paket) i produktdokumentation.

Andra filformat som stöds

Du kan redigera filer i många andra filformat:

5%

Prenumerera på Aspose produktuppdateringar

Få månatliga nyhetsbrev och erbjudanden direkt levererade till din brevlåda.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Alla rättigheter förbehållna.