Kod för att redigera DOC i C#

Avancerad DOC redigerare för .NET. Använd den för att ändra DOC dokument programmatiskt

Detta är ett omfattande DOC redigerings och manipulationsbibliotek för C#, F#, VB.NET. Använd vårt DOC redigerings API för att utveckla plattformsoberoende programvara för .NET Framework, .NET Core.

Visa kodavsnitt

Redigera text i DOC med C#

Programmatisk modifiering av DOC dokument är en integrerad del av modernt digitalt arbetsflöde. Redigera text i DOC, infoga grafer med hjälp av externa data, ändra tabeller.

C# biblioteket är en fristående lösning för att redigera DOC som inte är beroende av annan programvara. Den är redo för kommersiell användning täcker alla möjliga behov hos professionella C# utvecklare:

 • Ändra befintliga DOC element: tabeller, listor, diagram, bilder, länkar, fält, etc.
 • Ändra DOC stilar och formateringsattribut
 • Lägg till nya DOC element
 • Sök DOC efter textmönster och ersätt dem med ny text
 • Spara resultatet i en mängd olika filformat med metoden 'Document.Save'.
 • Ta bort oönskade DOC element (stycken, sidor, avsnitt, kapitel)

Ändra DOC i C#

C# DOC programmatisk editor ger utvecklare ett modernt API för att redigera DOC programmatiskt. Integrera snabbt DOC modifieringsfunktioner i din programvara. Vårt bibliotek stöder modifiering av en mängd olika dokumentformat i C#.

Uppgiften att redigera DOC programmatiskt i C# är uppgiften att modifiera element i DOC dokumentträdet. Den är också känd som 'DOM' - programmeringsmodellen för interaktion med DOC dokumentelement och deras egenskaper.

Redigera DOC i C#

DOC är oskiljaktiga från den avancerade DOC. För en hög nivå av flexibilitet ger vårt C# bibliotek utvecklare med DOC Regex-baserad sökfunktion. Detta tillvägagångssätt utökar möjligheterna att redigera text i DOC filer, vilket möjliggör användning av mallar för dynamisk DOC transformation.

Redigera tabell i DOC med C#

En av de mest efterfrågade funktionerna är dynamiskt skapande och modifiering av tabeller i DOC dokument. Att arbeta med tabeller är mycket bekvämt med C# biblioteket: redigera tabeller, uppdatera tabeller och extrahera tabelltext med C#.

Följande exempel visar hur man ändrar ett DOC dokument i C#:

Exempel i C# för att redigera DOC filer
Ladda upp ett dokument som du vill ändra
Kör kod
dotnet add package Aspose.Words
Kopiera
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.doc");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga text i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.Write("Morbi enim nunc faucibus a.");

doc.Save("Output.doc");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.doc");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga tabell i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 2.");
builder.EndTable();

doc.Save("Output.doc");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.doc");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bild i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.InsertImage("Image.png");

doc.Save("Output.doc");
Kör kod

Så här redigerar du DOC

 1. Installera DOC Editor för C#.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C# projekt.
 3. Öppna en DOC i C#.
 4. Infoga innehåll i början av DOC dokumentet.
 5. Anropa Save() -metoden och skicka namnet på utdatafilen med önskat tillägg.
 6. Få det redigerade resultatet.

C# bibliotek för att fungera med DOC filer

Det finns tre alternativa alternativ för att installera "Aspose.Words för .NET" på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

Systemkrav

Vår produkt är helt plattformsoberoende och stöder alla större .NET-implementeringar:

 • .NET ≥ 5.0
 • .NET Core ≥ 2.0
 • .NET Standard ≥ 2.0
 • .NET Framework ≥ 3.5
 • MonoMac
 • MonoAndroid
 • Xamarin

Såvitt .NET-koden inte beror på den underliggande hårdvaran eller operativsystemet, utan bara på en virtuell maskin, är du fri att utveckla vilken typ av programvara som helst för Windows, macOS, Android, iOS och Linux. Se bara till att du har installerat motsvarande version av .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin.

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Visual Studio, Xamarin och MonoDevelop integrerade utvecklingsmiljöer för att skapa C#, F#, VB.NET applikationer.

För mer information, se Produktdokumentation.

Andra filformat som stöds

Du kan redigera filer i många andra filformat:

5%

Prenumerera på Aspose produktuppdateringar

Få månatliga nyhetsbrev och erbjudanden direkt levererade till din brevlåda.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Alla rättigheter förbehållna.