Konwertuj PDFA na JPEG przez C++

PDFA do JPEG Konwersja C++. Programiści mogą używać przykładowego kodu API dla plików wsadowych PDFA do konwersji JPEG z VC++, GNU C++ w rodzajach aplikacji.

Konwertuj PDFA na JPEG w C++

Jak przekonwertować PDFA na JPEG? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z formatu PDFA na format JPEG za pomocą nowoczesnego interfejsu API C++ do przetwarzania dokumentów. Użyj tylko kilku wierszy kodu C++, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistom skutecznie rozwiązać zadania konwersji PDFA na JPEG przy użyciu C++.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Aby przekonwertować PDFA na JPEG, użyjemy Aspose.PDF dla C++ API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy C++. Sprawdź szczegóły instalacji biblioteki na stronach Dokumentacja. Aby zweryfikować zalety biblioteki, spróbuj użyć konwersji PDFA na fragment kodu JPEG. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.PDF i zainstaluj. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Package Manager Console:

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Jak przekonwertować PDFA na JPEG


C++ programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki PDFA na JPEG w zaledwie kilku wierszach kodu.

  1. Inicjowanie nowego dokumentu
  2. Utwórz i ustaw instancję klasy JPEGDevice z rozmiarem i rozdzielczością
  3. Zadzwoń do metody JPEGDevice.process z indeksu strony i ścieżki pliku wyjściowego jako parametrów
  4. Zapisz wyjściowy plik JPEG

Wymagania systemowe


Aspose.PDF for C++ jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że masz następujące warunki wstępne.

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32 bit, Windows 64 bit i Linux 64 bit.
  • Środowisko programistyczne takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.PDF dla C++ DLL odwołuje się w projekcie.

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować PDFA na JPEG w C++. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik PDFA na format JPEG. Najpierw prześlij swój plik PDFA, a następnie po prostu zapisz go jako plik JPEG. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu PDFA, jak i do zapisu JPEG. Wynikowa zawartość i formatowanie JPEG będą identyczne z oryginalnym dokumentem PDFA.

Przykład: Konwertuj PDFA na JPEG przez C++

Ten przykładowy kod pokazuje PDFA do JPEG C++ Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

JPEG

Output file:

// Load the PDFA.
auto doc = MakeObject<Document>(u"sourceFile.pdfa");

// Save in JPEG format.
doc->Save(u"convertedFile.jpeg", SaveFormat::Jpeg);

C++ biblioteka do konwersji PDFA na JPEG

Aspose.PDF dla C++ to potężna biblioteka przetwarzania, która umożliwia programistom tworzenie, czytanie i manipulowanie dokumentami PDF bez korzystania z programu Adobe Acrobat. Zapewnia szeroki zakres funkcji, takich jak tworzenie formularzy, dodawanie/edycja tekstu, manipulowanie stronami PDF, dodawanie adnotacji, obsługa niestandardowych czcionek i wiele więcej.

Aspose.PDF dla C++ to biblioteka, która umożliwia programistom dodawanie możliwości przetwarzania plików PDF do swoich aplikacji. Interfejs API może być używany do tworzenia dowolnego typu 32-bitowych i 64-bitowych aplikacji do generowania lub odczytywania, konwertowania i manipulowania plikami PDF bez użycia programu Adobe Acrobat.

Szczegółowe wyjaśnienia i przykłady dla każdej klasy i metody można znaleźć w Aspose.PDF dla biblioteki C++ w referencjach API. A także polecam, aby wyświetlić Dokumentacja.