Wyszukaj pliki PDF w C++

Natywne i wydajne wyszukiwanie dokumentów PDF przy użyciu serwera Aspose.PDF dla interfejsów API C++, bez użycia jakiegokolwiek oprogramowania, takiego jak Microsoft czy Adobe PDF.

Jak przeszukiwać plik PDF za pomocą C++

Aby przeszukiwać plik PDF, użyjemy interfejsu API Aspose.PDF for C++, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji dokumentami dla platformy cpp. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.pdf i zainstaluj. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Przeszukaj plik PDF przez C++


Potrzebujesz Aspose.PDF for C++, aby wypróbować kod w swoim środowisku.

  1. Załaduj plik PDF z wystąpieniem dokumentu.
  2. Tworzenie obiektu TextFragmentAbsorber z tekstem, aby znaleźć jako parametr.
  3. Pobierz całą kolekcję wyodrębnionych fragmentów tekstu.
  4. Pętla przez każdy fragment, aby uzyskać wszystkie jego informacje.

Wyszukaj pliki PDF - C++


// Load PDF document
Document pdfDocument = new Document("source.pdf");

// Create TextAbsorber object to find all instances of the input search phrase
TextFragmentAbsorber textFragmentAbsorber = new TextFragmentAbsorber("\d{4}-\d{4}"); // like 1999-2000

// Set text search option to specify regular expression usage
TextSearchOptions textSearchOptions = new TextSearchOptions(true);
textFragmentAbsorber.setTextSearchOptions(textSearchOptions);

// Accept the absorber for first page of document
pdfDocument.getPages().accept(textFragmentAbsorber);

// Get the extracted text fragments into collection
TextFragmentCollection textFragmentCollection = textFragmentAbsorber.getTextFragments();

// Loop through the fragments
for (TextFragment textFragment : (Iterable<TextFragment>) textFragmentCollection) {
	System.out.println("Text :- " + textFragment.getText());
	System.out.println("Position :- " + textFragment.getPosition());
	System.out.println("XIndent :- " + textFragment.getPosition().getXIndent());
	System.out.println("YIndent :- " + textFragment.getPosition().getYIndent());
	System.out.println("Font - Name :- " + textFragment.getTextState().getFont().getFontName());
	System.out.println("Font - IsAccessible :- " + textFragment.getTextState().getFont().isAccessible());
	System.out.println("Font - IsEmbedded - " + textFragment.getTextState().getFont().isEmbedded());
	System.out.println("Font - IsSubset :- " + textFragment.getTextState().getFont().isSubset());
	System.out.println("Font Size :- " + textFragment.getTextState().getFontSize());
	System.out.println("Foreground Color :- " + textFragment.getTextState().getForegroundColor());
}