Previesť viacero TIFF na PDF v C#

Vysokorýchlostná .NET na konverziu niekoľkých TIFF na PDF

Použite naše API na zlučovanie dokumentov na vývoj vysokoúrovňového softvéru nezávislého na platforme pre platformy .NET a .NET Core. Toto je profesionálne riešenie na konverziu viacerých TIFF na PDF pomocou C#, F#, VB.NET. Vyskúšajte to online zadarmo!

Previesť TIFF na PDF v C#

Moderné C# knižnice umožňuje .NET vývojári previesť TIFF obrazov PDF formáte s niekoľkými riadkov kódu. TIFF konverziu obrázkov TIFF analyzuje pôvodný grafický obsah a exportuje kombinovaný obrázok ako PDF dokument

Použitie C# previesť TIFF obrazov PDF formáte s maximálnou flexibilitou a rýchlosťou. Spustite online živé demo a skontrolujte najvyšší výstup PDF priamo v prehliadači. TIFF Conversion API podporuje množstvo užitočných možností.

Zlúčiť obrázky TIFF PDF v C#

Ak chcete previesť niekoľko obrázkov TIFF PDF stačí použiť C# ktorá spracováva všetky nízkoúrovňové detaily.

Preveďte viacero TIFF a výsledok uložte ako jeden PDF dokument Ak vytvoríte kód v C#, konverzia obrázkového formátu bude jednoduchšia, ako sa zdá. Pozrite si C# ktorý iteruje cez obrazové súbory a kombinuje ich do jedného PDF dokumentu

Príklad kódu v C# na kombináciu viacerých TIFF do PDF
Vstupné súbory
Nahrajte súbor, ktorý chcete zlúčiť
Spustiť kód
Nahrajte súbor, ktorý chcete zlúčiť
Výstupný formát
Vyberte cieľový formát zo zoznamu
using Aspose.Words;

var fileNames = new List<string> { "Input1.tiff", "Input2.tiff" };

var doc = new Document();
var builder = new DocumentBuilder(doc);

foreach (string fileName in fileNames)
{
  builder.InsertImage(fileName);
  // Vloženie zalomenia odseku, aby sa zabránilo prekrývaniu obrázkov.
  builder.Writeln();
}

doc.Save("Output.pdf");
Spustiť kód

Ako previesť niekoľko TIFF na PDF

 1. Nainštalujte 'Aspose.Words for .NET'.
 2. Pridajte odkaz na knižnicu (importujte knižnicu) do svojho C# projektu
 3. Otvorte zdrojový súbor TIFF C#.
 4. Skonvertujte niekoľko súborov TIFF na PDF za pár sekúnd.
 5. Zavolajte 'AppendDocument()' a odovzdajte výstupný názov súboru s príponou PDF.
 6. Získajte výsledok konverzie TIFF na PDF.

C# na konverziu TIFF na PDF

Existujú tri alternatívne možnosti inštalácie "Aspose.Words for .NET" do vášho systému. Vyberte si ten, ktorý zodpovedá vašim potrebám, a postupujte podľa pokynov krok za krokom:

Požiadavky na systém

Náš produkt je plne multiplatformový a podporuje všetky hlavné implementácie .NET podľa špecifikácie '.NET Standard 2.0'

 • Microsoft .NET Framework, počnúc najstaršou verziou 2.0 a končiac najnovšou verziou '.NET Framework 4.8'
 • .NET Core, počnúc od začiatku 2.0 a končiac najnovším '.NET 6'
 • Mono >= 2.6.7

Pokiaľ kód .NET nezávisí od hardvéru alebo operačného systému, ale iba od virtuálneho počítača, môžete slobodne vyvíjať akýkoľvek softvér pre systémy Windows, MacOS, Android, iOS a Linux. Len sa uistite, že máte nainštalovanú zodpovedajúcu verziu .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono alebo Xamarin.

C#, F#, VB.NET odporúčame používať integrované vývojové prostredia Microsoft Visual Studio, Xamarin a MonoDevelop.

Bližšie informácie nájdete v dokumentácii k produktu.

Ďalšie podporované operácie zlúčenia TIFF

TIFF môžete zlúčiť s mnohými ďalšími formátmi súborov:

5%

Prihláste sa na odber aktualizácií produktov Aspose

Získajte mesačné bulletiny a ponuky priamo do vašej poštovej schránky.

© Aspose Pty Ltd 2001-2022. Všetky práva vyhradené.