Chuyển đổi nhiều DOCX thành ODT trong Java

Java tốc độ cao để chuyển đổi một số DOCX thành ODT

Sử dụng API hợp nhất tài liệu của chúng tôi để tạo phần mềm di động, mạnh mẽ và an toàn trong Java. Đây là một giải pháp chuyên nghiệp để chuyển đổi nhiều DOCX thành ODT bằng Java. Hãy thử nó trực tuyến miễn phí!

Xem đoạn mã

Kết hợp DOCX thành một ODT tệp bằng cách sử dụng Java

Thư viện Modern Java cho phép các nhà phát triển Java DOCX thành một ODT với một vài dòng mã. Công cụ chuyển đổi DOCX của chúng tôi DOCX ban đầu và xuất nội dung kết hợp sang ODT định dạng.

Sử dụng Java để chuyển đổi DOCX thành ODT với độ linh hoạt và tốc độ tối đa. Chạy bản demo trực tuyến và kiểm tra ODT cao nhất ngay trong trình duyệt. DOCX Conversion API hỗ trợ một loạt các tùy chọn hữu ích.

Kết hợp DOCX thành ODT

Để chuyển đổi một số DOCX thành ODT chỉ cần sử dụng Java xử lý tất cả các chi tiết cấp thấp.

Chuyển đổi nhiều DOCX và lưu kết quả thành một ODT tệp. Nếu bạn phát triển mã bằng cách sử dụng Java, điều này sẽ đơn giản hơn nhiều. Xem Java lặp qua các tài liệu và chuyển đổi chúng sang ODT định dạng:

Ví dụ về mã trong Java để kết hợp nhiều DOCX thành ODT
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Mã vận hành
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
// Repository path: https://releases.aspose.com/java/repo/
// Maven, where 'ver' - Aspose.Words version number, for example, 24.4.
<dependency>
 <groupId>com.aspose</groupId>
 <artifactId>aspose-words</artifactId>
 <version>ver</version>
 <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>
Sao chép
// Repository path: https://releases.aspose.com/java/repo/
// Gradle, where 'ver' - Aspose.Words version number, for example, 24.4.
compile(group: 'com.aspose', name: 'aspose-words', version: 'ver', classifier: 'jdk17')
Sao chép
// Repository path: https://releases.aspose.com/java/repo/
// Ivy, where 'ver' - Aspose.Words version number, for example, 24.4.
<dependency org="com.aspose" name="aspose-words" rev="ver">
 <artifact name="aspose-words" m:classifier="jdk17" ext="jar"/>
</dependency>
Sao chép
// Repository path: https://releases.aspose.com/java/repo/
// Sbt, where 'ver' - Aspose.Words version number, for example, 24.4.
libraryDependencies += "com.aspose" % "aspose-words" % "ver"
Sao chép
import com.aspose.words.*;

List<String> fileNames = Arrays.asList("Input1.docx", "Input2.docx");

Document output = new Document();
// Xóa tất cả nội dung khỏi tài liệu đích trước khi thêm vào.
output.removeAllChildren();

for (String fileName : fileNames)
{
  Document input = new Document(fileName);
  // Nối tài liệu nguồn vào cuối tài liệu đích.
  output.appendDocument(input, ImportFormatMode.KEEP_SOURCE_FORMATTING);
}

output.save("Output.odt");
Mã vận hành

Cách chuyển đổi một số DOCX thành ODT

 1. Cài đặt Aspose.Words for Java.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Java
 3. Mở DOCX Java tệp.
 4. Chuyển đổi một số DOCX tệp thành ODT trong vài giây.
 5. Gọi phương thức appendDocument(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng ODT
 6. Nhận kết quả của chuyển đổi DOCX thành ODT.

Java thư viện để chuyển đổi DOCX thành ODT

Chúng tôi lưu trữ các gói Java trong kho Maven. 'Aspose.Words dành cho Java' là một JAR phổ biến chứa mã byte. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước về cách cài đặt nó vào môi trường nhà phát triển Java của bạn.

yêu cầu hệ thống

Java SE 7 và Java phiên bản Java mới hơn được hỗ trợ. Chúng tôi cũng cung cấp một gói riêng cho Java SE 6 trong trường hợp bạn bắt buộc phải sử dụng JRE lỗi thời này.

Java của chúng tôi đa nền tảng và chạy trên tất cả các hệ điều hành có JVM, bao gồm Microsoft Windows, Linux, macOS, Android và iOS.

Để biết thông tin về các gói phụ thuộc tùy chọn, chẳng hạn như JogAmp JOGL, công cụ phông chữ Harfbuzz Java Advanced Imaging JAI, vui lòng tham khảo Tài liệu sản phẩm.

Các hoạt động hợp nhất DOCX được hỗ trợ khác

Bạn có thể hợp nhất DOCX với nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.