Konwertuj TEX na XLSX przez C++

TEX do XLSX Konwersja C++. Programiści mogą używać przykładowego kodu API dla plików wsadowych TEX do konwersji XLSX z VC++, GNU C++ w rodzajach aplikacji.

Konwertuj TEX na XLSX w C++

Jak przekonwertować TEX na XLSX? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z formatu TEX na format XLSX za pomocą nowoczesnego interfejsu API C++ do przetwarzania dokumentów. Użyj tylko kilku wierszy kodu C++, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistom skutecznie rozwiązać zadania konwersji TEX na XLSX przy użyciu C++.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Aby przekonwertować TEX na XLSX, użyjemy Aspose.PDF dla C++ API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy C++. Sprawdź szczegóły instalacji biblioteki na stronach Dokumentacja. Aby zweryfikować zalety biblioteki, spróbuj użyć konwersji TEX na fragment kodu XLSX. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.PDF i zainstaluj. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Package Manager Console:

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Jak przekonwertować TEX na XLSX


C++ programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki TEX na XLSX w zaledwie kilku wierszach kodu.

  1. Inicjowanie nowego dokumentu
  2. Zadzwoń do metody Document.Save podczas przekazywania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.Xlsx jako parametrów
  3. Zapisz wyjściowy plik XLSX

Wymagania systemowe


Aspose.PDF for C++ jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że masz następujące warunki wstępne.

  • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z C++ Runtime Environment dla Windows 32 bit, Windows 64 bit i Linux 64 bit.
  • Środowisko programistyczne takie jak Microsoft Visual Studio.
  • Aspose.PDF dla C++ DLL odwołuje się w projekcie.

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować TEX na XLSX w C++. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik TEX na format XLSX. Najpierw prześlij swój plik TEX, a następnie po prostu zapisz go jako plik XLSX. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu TEX, jak i do zapisu XLSX. Wynikowa zawartość i formatowanie XLSX będą identyczne z oryginalnym dokumentem TEX.

Przykład: Konwertuj TEX na XLSX przez C++

Ten przykładowy kod pokazuje TEX do XLSX C++ Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

XLSX

Output file:

// Load the TEX.
auto doc = MakeObject<Document>(u"sourceFile.tex");

// Save in XLSX format.
doc->Save(u"convertedFile.xlsx", SaveFormat::Xlsx);

C++ biblioteka do konwersji TEX na XLSX

Aspose.PDF dla C++ to potężna biblioteka przetwarzania, która umożliwia programistom tworzenie, czytanie i manipulowanie dokumentami PDF bez korzystania z programu Adobe Acrobat. Zapewnia szeroki zakres funkcji, takich jak tworzenie formularzy, dodawanie/edycja tekstu, manipulowanie stronami PDF, dodawanie adnotacji, obsługa niestandardowych czcionek i wiele więcej.

Aspose.PDF dla C++ to biblioteka, która umożliwia programistom dodawanie możliwości przetwarzania plików PDF do swoich aplikacji. Interfejs API może być używany do tworzenia dowolnego typu 32-bitowych i 64-bitowych aplikacji do generowania lub odczytywania, konwertowania i manipulowania plikami PDF bez użycia programu Adobe Acrobat.

Szczegółowe wyjaśnienia i przykłady dla każdej klasy i metody można znaleźć w Aspose.PDF dla biblioteki C++ w referencjach API. A także polecam, aby wyświetlić Dokumentacja.