MD Przeglądarka plików dla C++

Wyświetlanie dokumentów MD w przeglądarce bez konieczności korzystania z programu Adobe Acrobat lub Automation z C++

Jak wyświetlić pliki MD przy użyciu biblioteki C++

Aby wyświetlić plik MD, użyjemy interfejsu API Aspose.PDF for C++, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do manipulacji dokumentami dla platformy cpp. Otwórz menedżera pakietów NuGet, wyszukaj Aspose.pdf i zainstaluj. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Wyświetl pliki MD za pośrednictwem C++


Potrzebujesz Aspose.PDF for C++, aby wypróbować kod w swoim środowisku.

  1. Załaduj MD z instancją Document.
  2. Wyświetl wynikowy plik.

C++ - przykładowy kod do wyświetlenia pliku MD.

<% viewer-files.code-block.subtitle %>

    // load Markdown with an instance of Document
    var document = new Document("template.md", new MdLoadOptions());

    // save document in HTML format
    document.Save("output.html", Aspose.Pdf.SaveFormat.Html);