MD C++ için Dosya Görüntüleyici

C++ ile Adobe Acrobat veya Automation’a ihtiyaç duymadan bir tarayıcıda MD belgelerini görüntüleyin.

MD dosyaları nasıl görüntülenir? C++ Kütüphanesini Kullanma

MD dosyasını görüntülemek için cpp platformu için zengin özelliklere sahip, güçlü ve kullanımı kolay bir belge işleme API’si olan C++ için Aspose.PDF API’sini kullanacağız. NuGet paket yöneticisini açın, Aspose.PDF öğesini arayın ve yükleyin. Paket Yöneticisi Konsolu’ndan aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz.

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF.Cpp

C++ aracılığıyla MD dosyalarını görüntüleyin


Ortamınızdaki kodu denemek için C++ için Aspose.PDF gerekir.

  1. MD dosyasını bir Document örneğiyle yükleyin.
  2. Ortaya çıkan Dosyayı Görüntüle.

C++ - MD dosyasını görüntülemek için örnek kod.

Bu örnek kod, MD dosyalarının nasıl görüntüleneceğini gösterir

    // load Markdown with an instance of Document
    var document = new Document("template.md", new MdLoadOptions());

    // save document in HTML format
    document.Save("output.html", Aspose.Pdf.SaveFormat.Html);