Konwertuj BMP na PDF przez Python

BMP do PDF Konwersja Pythona. Programiści mogą użyć tego przykładowego kodu do eksportowania BMP do PDF w dowolnym .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, C++ za pośrednictwem COM Interop.

Konwertuj BMP na PDF w Python for .NET

Jak przekonwertować BMP na PDF? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z BMP do formatu PDF za pomocą nowoczesnego interfejsu API Pythona do przetwarzania dokumentów. Użyj zaledwie kilku wierszy kodu, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistom łatwo rozwiązać zadania konwersji BMP na PDF za pomocą Pythona.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Z biblioteką Aspose.PDF for .NET można przekonwertować BMP na PDF programowo. Oprogramowanie PDF firmy Aspose jest idealne dla osób fizycznych, małych lub dużych firm. Ponieważ jest w stanie przetworzyć dużą ilość informacji, przeprowadź konwersję szybko i skutecznie oraz chroń swoje dane. Osobliwą cechą Aspose.PDF jest API do konwersji BMP na PDF. Cechą tego podejścia jest to, że wystarczy otworzyć menedżera pakietów NuGet, wyszukać „Aspose.pdf dla .NET” i zainstalować go bez żadnych specjalnych złożonych ustawień. (Użyj polecenia z konsoli Package Manager Console do instalacji). Aby zweryfikować zalety biblioteki, spróbuj użyć konwersji BMP na fragment kodu PDF. Można również użyć następującego polecenia z konsoli Package Manager Console:

Python Package Manager Console

pip install aspose-pdf

Jak przekonwertować BMP na PDF


Python for .NET programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki BMP na PDF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Inicjowanie nowego dokumentu
 2. Załaduj wejściowy obraz BMP
 3. Zapisz wyjściowy plik PDF.

Wymagania systemowe


Aspose.PDF for Python for .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że masz następujące warunki wstępne.

 • Microsoft® Windows™ lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core i PHP, VBScript, C++ za pośrednictwem COM Interop.
 • Środowisko programistyczne takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.PDF for .NET DLL odwołuje się w twoim projekcie.

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować BMP na PDF w Python. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik BMP na format PDF. Najpierw prześlij swój plik BMP, a następnie po prostu zapisz go jako plik PDF. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu BMP, jak i do zapisu PDF. Wynikowa zawartość i formatowanie PDF będą identyczne z oryginalnym dokumentem BMP.

Przykład: Konwertuj BMP na PDF przez Python

Ten przykładowy kod pokazuje BMP do PDF Python Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

PDF

Output file:

  def convert_BMP_to_PDF(self, infile, outfile):

    path_infile = self.dataDir + infile
    path_outfile = self.dataDir + outfile

    (w, h) = self.helper.get_image_size(path_infile)

    # Initialize new Document

    document = Document()
    page = document.Pages.Add()
    image = Image()
    image.File = path_infile

    # Set page dimensions

    page.PageInfo.Height = h
    page.PageInfo.Width = w
    page.PageInfo.Margin.Bottom = 0
    page.PageInfo.Margin.Top = 0
    page.PageInfo.Margin.Right = 0
    page.PageInfo.Margin.Left = 0
    page.Paragraphs.Add(image)

    # Save the file into PDF format

    document.Save(path_outfile)

Python for .NET biblioteka do konwersji BMP na PDF

Aspose.PDF dla Pythona za pośrednictwem interfejsu API .NET obsługuje większość ustalonych standardów PDF i specyfikacji PDF. Umożliwia programistom wstawianie tabel, wykresów, obrazów, hiperłączy, niestandardowych czcionek - i nie tylko - do dokumentów PDF. Ponadto możliwe jest również kompresowanie dokumentów PDF. Aspose.PDF dla Python za pośrednictwem .NET zapewnia doskonałe funkcje bezpieczeństwa do tworzenia bezpiecznych dokumentów PDF. Niektóre z kluczowych funkcji Aspose.PDF dla Pythona za pośrednictwem interfejsu API .NET obejmują:

 • Możliwość odczytu i eksportowania plików PDF w wielu formatach obrazów, w tym BMP, GIF, JPEG i PNG.
 • Ustaw podstawowe informacje (np. autor, twórca) dokumentu PDF.
 • Funkcje konwersji: Konwertuj PDF na Word, Excel i PowerPoint. Konwertuj formaty PDF na obrazy. Konwertuj plik PDF na format HTML i odwrotnie. Konwertuj PDF na EPUB, tekst, XPS itp.

Więcej informacji na temat Aspose.PDF dla Pythona można znaleźć za pośrednictwem interfejsu API .NET w naszej dokumentacji na temat korzystania z API.