Konwertuj BMP na PDF przez Java

BMP do PDF Konwersja Java. Programiści mogą użyć tego przykładowego kodu do eksportowania BMP do PDF w dowolnej aplikacji Web lub Desktop Java.

Konwertuj BMP na PDF w Java

Jak przekonwertować BMP na PDF? Możesz łatwo przekonwertować programowo dokument z BMP do formatu PDF za pomocą nowoczesnego interfejsu API Java do przetwarzania dokumentów. Użyj zaledwie kilku wierszy kodu Java, aby przekonwertować pliki o wysokiej jakości. Biblioteka Aspose.PDF pozwoli każdemu programistom skutecznie rozwiązać zadania konwersji BMP na PDF za pomocą Javy.

Bardziej szczegółowy opis fragmentu kodu i innych możliwych formatów konwersji można znaleźć na stronach Dokumentacja. Możesz także sprawdzić inne konwersje formatów, które są obsługiwane przez naszą bibliotekę.

Aby przekonwertować BMP na PDF, użyjemy Aspose.PDF for Java API, który jest bogatym w funkcje, potężnym i łatwym w użyciu interfejsem API konwersji dla platformy Java. Możesz pobrać jego najnowszą wersję bezpośrednio z Maven i zainstalować ją w swoim projekcie opartym na Maven, dodając następujące konfiguracje do pom.xml. Sprawdź szczegóły instalacji biblioteki na stronach Dokumentacja.

Repository

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java AP</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Dependency

<dependency>
<groupId>com.aspose</groupId>
<artifactId>aspose-pdf</artifactId>
<version>version of aspose-pdf API</version>
</dependency>

Jak przekonwertować BMP na PDF


Java programiści mogą łatwo ładować i konwertować pliki BMP na PDF w zaledwie kilku wierszach kodu.

 1. Inicjowanie nowego dokumentu
 2. Załaduj wejściowy obraz BMP
 3. Zapisz wyjściowy plik PDF

Wymagania systemowe


Aspose.PDF for Java jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że masz następujące warunki wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z Java Runtime Environment dla aplikacji JSP/JSF i aplikacji desktopowych.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Eclipse lub IntelliJ IDEA.
 • Aspose.PDF dla biblioteki Java odwołuje się w projekcie.

Oto przykład, który pokazuje, jak przekonwertować BMP na PDF w Java. Możesz wykonać poniższe proste kroki, aby przekonwertować plik BMP na format PDF. Najpierw prześlij swój plik BMP, a następnie po prostu zapisz go jako plik PDF. Możesz używać w pełni kwalifikowanych nazw plików zarówno do odczytu BMP, jak i do zapisu PDF. Wynikowa zawartość i formatowanie PDF będą identyczne z oryginalnym dokumentem BMP.

Przykład: Konwertuj BMP na PDF przez Java

Ten przykładowy kod pokazuje BMP do PDF Java Konwersja

Input file:

File not added

Output format:

PDF

Output file:

  // Initialize document object
  Document document = new Document();

  Page page = document.getPages().add();
  Image image = new Image();

  // Load sample BMP image file
  image.setFile(Paths.get(_dataDir.toString(), "Sample.bmp").toString());
  page.getParagraphs().add(image);

  // Save output PDF document
  document.save(Paths.get(_dataDir.toString(),"BMPtoPDF.pdf").toString());

Java biblioteka do konwersji BMP na PDF

Aspose.PDF dla Java API to biblioteka, która umożliwia programistom dodawanie możliwości przetwarzania PDF do swoich aplikacji. Może być używany do tworzenia dowolnego typu 32-bitowych i 64-bitowych aplikacji do generowania lub odczytywania, konwertowania i manipulowania plikami PDF bez użycia programu Adobe Acrobat. Aspose.PDF dla Java pozwala programistom wstawiać tabele, wykresy, obrazy, hiperłącza, niestandardowe czcionki - i więcej - do dokumentów PDF. Ponadto możliwe jest również kompresowanie plików PDF. Aspose.PDF dla Java zapewnia doskonałe funkcje bezpieczeństwa do tworzenia bezpiecznych plików PDF.

Więcej informacji na temat Aspose.PDF dla Java API można znaleźć na stronie dokumentacja i examples na temat korzystania z API. Niektóre z kluczowych funkcji Aspose.PDF dla Java API obejmują obsługę różnych formatów plików, w tym HTML, XFA, TXT, PCL, XML, XPS i formatów plików graficznych, obsługę różnych wersji PDF i rozbudowaną funkcjonalność hiperłączy.