C++ için PDF Görüntüleyici

Adobe Acrobat veya Automation’a ihtiyaç duymadan PDF belgelerini tarayıcıda görüntüleyin - C++.

PDF dosyalarını nasıl görüntüleyebilirim? C++ Kitaplığı Kullanarak

PDF dosyasını görüntülemek için cpp platformu için zengin özelliklere sahip, güçlü ve kullanımı kolay bir belge işleme API’si olan C++ için Aspose.PDF API’sini kullanacağız. NuGet paket yöneticisini açın, Aspose.PDF öğesini arayın ve yükleyin. Paket Yöneticisi Konsolu’ndan aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz.

Package Manager Console

PM > Install-Package Aspose.PDF.Cpp

PDF dosyalarını C++ aracılığıyla görüntüleyin


Ortamınızdaki kodu denemek için C++ için Aspose.PDF gerekir.

  1. PDF’yi bir Belge örneğiyle yükleyin.
  2. Ortaya çıkan Dosyayı Görüntüle.

C++ - PDF dosyasını görüntülemek için örnek kod.

Bu örnek kod, PDF belgelerinin nasıl görüntülenir gösterir

    // PDF'yi bir Belge örneğiyle yükleyin
    var document = new Document("template.pdf");

    // belgeyi HTML formatında kaydet
    document.Save("output.html", Aspose.Pdf.SaveFormat.Html);

C++ API için Aspose.PDF Hakkında

Aşağıdaki avantajlarla PDF’yi Görüntüle için canlı demolarımızı kontrol edin.