Aspose.Words for .NET

.NET API do przetwarzania plików Word

Twórz, edytuj, renderuj i konwertuj dokumenty Word do wielu formatów bez użycia zewnętrznego oprogramowania. Możesz również wygenerować raport, aby zwizualizować dane.

  Pobierz darmową wersję próbną
  
 

Aspose.Words for .NET to zaawansowany interfejs API do przetwarzania dokumentów, który umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu zadań związanych z zarządzaniem i manipulacją w różnych formatach plików. Interfejs API obsługuje tworzenie, modyfikowanie, konwertowanie, renderowanie i drukowanie plików bez użycia programu Microsoft Word lub innego oprogramowania innych firm bezpośrednio w aplikacjach wieloplatformowych. Możesz zobaczyć pełną listę funkcji Aspose.Words w naszej dokumentacji.

Aspose.Words API obsługuje wszystkie popularne formaty ładowania i zapisywania. Możesz zapisywać lub konwertować dokumenty Word do formatów o stałym układzie, takich jak PDF lub XML, a także konwertować pliki Word do popularnych formatów graficznych lub multimedialnych, takich jak JPEG, SVG, GIF i inne. Sprawdź pełna lista obsługiwanych formatów.

Integrując Words API, programiści mogą wykonywać takie zadania, jak:

Zaawansowane funkcje API .NET Words

Możesz wypróbować niektóre z popularnych funkcji Aspose.Words na stronach aplikacji online:

Możesz spróbować wszystkie aplikacje internetowe Aspose.Words.

Zapoznaj się również z dokumentacją najpopularniejszych funkcji w Aspose.Words:

Pamiętaj, że lista nie jest kompletna i możesz znaleźć więcej funkcji i opisów w dokumentacja.

Konwertuj dokument w C#

API umożliwia szybką, niezawodną i wydajną konwersję pliku z jednego obsługiwanego formatu na inny za pomocą zaledwie dwóch linijek kodu. To takie proste!

Konwertuj Word do PDF za pomocą C#, np. DOCX do PDF – C#

// Załaduj plik DOCX do konwersji
var wrdf = new Aspose.Words.Document(dir + "template.docx");

// Konwertuj DOCX na PDF
wrdf.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Words.SaveFormat.Pdf);

Konwertuj Word do HTML za pomocą C#, np. DOCX do HTML – C#

// Załaduj plik DOCX do konwersji
var wrdf = new Aspose.Words.Document(dir + "template.docx");

// Konwertuj DOCX na HTML
wrdf.Save(dir + "output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

Konwertuj PDF na JPG – C#

// Załaduj plik PDF do konwersji
var wrdf = new Aspose.Words.Document(dir + "template.pdf");

// Konwertuj PDF na JPG
wrdf.Save(dir + "output.jpeg", Aspose.Words.SaveFormat.Jpeg);

Zobacz więcej szczegółów na temat strona konwersji.

Renderuj, drukuj lub przeglądaj pliki

Aspose.Words dla .NET ma swoje własne silnik renderujący specjalnie zaprojektowany do renderowania i drukowania dokumentów z najwyższą wiernością. Korzystając z tej funkcji, programiści mogą renderować (rysować) dowolną stronę na obiekcie .NET Graphics, określając jednocześnie rozmiar i poziom powiększenia, aby utworzyć miniatury do wyświetlania obrazów w przeglądarce. Co więcej, API jest w pełni zintegrowane z infrastrukturą drukowania .NET i ma możliwość całkowitego dostosowania procesu, dzięki czemu programiści mogą łatwo drukować lub przeglądać dokumenty we własnych aplikacjach.

Niektóre z możliwości renderowania, które może wykonywać API:

Programowanie z dokumentami przy użyciu Obiektowy model dokumentu (DOM)

Aspose.Words for .NET umożliwia tworzenie, budowanie i modyfikowanie dokumentów, w tym formatowanie dokumentów, przy użyciu intuicyjnego modelu DOM (Obiektowy model dokumentu) z ponad 100 klasami.

Oto tylko kilka funkcji manipulacyjnych, które może wykonać API Words:

 • Pracuj z całymi dokumentami: porównuj dokumenty, klonuj dokumenty, znajduj i zamieniaj tekst, łącz dokumenty lub części dokumentów, dziel dokumenty na części i tak dalej
 • Chroń i szyfruj dokumenty, dodaj podpis cyfrowy lub znak wodny
 • Zarządzaj wszystkimi elementami, w tym sekcjami, nagłówkami, stopkami, akapitami, listami, tabelami, tekstem, polami i wieloma innymi
 • Określ szczegółowe formatowanie dla dowolnego elementu, w tym kształtów, pól tekstowych, obrazów, obiektów OLE i kontrolek
 • Work with complex and deeply nested expressions containing IF blocks, formulas and other pola

Raportowanie i korespondencja seryjna

Aspose.Words for .NET zapewnia rozszerzoną składnię interfejsu API dla pól korespondencji seryjnej, aby wykonywać bardziej złożone operacje podczas korespondencja seryjna. Możesz wykonać prostą operację korespondencji seryjnej lub korespondencję seryjną z regionami. Dane do operacji korespondencji seryjnej mogą pochodzić z różnych tabel danych, tablicy wartości obsługiwanych przez ADO .NET lub niestandardowych źródeł danych.

Ponadto programiści mogą korzystać z Mechanizm raportowania LINQ do generowania dokumentów z szablonów i danych z różnych źródeł, w tym baz danych, XML, JSON, OData, obiektów typu niestandardowego CLR, dokumentów zewnętrznych i nie tylko.

Wykonaj prostą korespondencję seryjną — C#

// załaduj szablon zawierający scalone pola

var wfle = new Aspose.Words.Document(dir + "template.doc");

// wypełnij pola danymi użytkownika

wfle.MailMerge.Execute(

  new string[] { "FullName", "Company", "Deparment", "City" },
  
  new object[] { "John Doe", "Aspose", "Sales", "London" });

// zapisz wynik

wfle.Save(dir + "merged.doc");

Nie ma potrzeby automatyzacji Microsoft Office

Możesz pracować z dokumentami programowo bez instalowania jakiejkolwiek innej aplikacji innej firmy. Jest to możliwe, ponieważ biblioteka jest budowana przy użyciu kodu zarządzanego. Dlatego ty nie musisz instalować Microsoft Office ani Microsoft Word na swoim komputerze do pracy z formatami Worda. Jest doskonałą alternatywą dla Microsoft Office Automation pod względem obsługiwanych funkcji, bezpieczeństwa, stabilności, skalowalności, szybkości i ceny.

Co ludzie mówią

Nie wierz nam tylko na słowo. Zobacz, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat interfejsów API Aspose.Words.

 
 
Zobacz studia przypadków
  
  

Aspose.Words oferuje indywidualne interfejsy API do przetwarzania tekstu dla innych popularnych środowisk programistycznych wymienionych poniżej: