Aspose.Words for .NET

.NET API för att bearbeta Word-filer

Skapa, redigera, rendera och konvertera Word-dokument till flera format utan att använda extern programvara. Du kan också skapa en rapport för att visualisera data.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Words för .NET är ett avancerat dokumentbearbetnings-API för att utföra ett brett utbud av hanterings- och manipulationsuppgifter i en mängd olika filformat. API-stöd för att skapa, ändra, konvertera, rendera och skriva ut filer utan att använda Microsoft Word eller annan programvara från tredje part direkt i plattformsoberoende applikationer. Du kan se hela listan över Aspose.Words-funktioner i vår dokumentation.

Aspose.Words API stöder alla populära laddnings- och sparformat. Du kan spara eller konvertera Word-dokument till format med fast layout som PDF eller XML, samt konvertera dina Word-filer till populära bild- eller multimediaformat som JPEG, SVG, GIF och andra. Kolla in fullständig lista över format som stöds.

Genom att integrera Words API kan utvecklare utföra uppgifter som:

Avancerade .NET Words API-funktioner

Du kan prova några av de populära Aspose.Words-funktionerna på onlineansökningssidorna:

Du kan försöka alla Aspose.Words onlineapplikationer.

Kolla också in dokumentationen för de mest populära funktionerna i Aspose.Words:

Observera att listan inte är komplett och du kan hitta fler funktioner och beskrivningar i dokumentation.

Konvertera ett dokument i C#

API låter dig snabbt, tillförlitligt och effektivt konvertera en fil från ett format som stöds till ett annat med bara två rader kod. Det är så enkelt!

Konvertera Word till PDF med C#, t.ex. DOCX till PDF – C#

// Ladda DOCX-fil som ska konverteras
var wrdf = new Aspose.Words.Document(dir + "template.docx");

// Konvertera DOCX till PDF
wrdf.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Words.SaveFormat.Pdf);

Konvertera Word till HTML med C#, t.ex. DOCX till HTML – C#

// Ladda DOCX-fil som ska konverteras
var wrdf = new Aspose.Words.Document(dir + "template.docx");

// Konvertera DOCX till HTML
wrdf.Save(dir + "output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

Konvertera PDF till JPG – C#

// Ladda PDF-fil som ska konverteras
var wrdf = new Aspose.Words.Document(dir + "template.pdf");

// Konvertera PDF till JPG
wrdf.Save(dir + "output.jpeg", Aspose.Words.SaveFormat.Jpeg);

Se mer information om sidan Konvertering.

Rendera, skriv ut eller visa filer

Aspose.Words för .NET har sin egen renderingsmotor speciellt utformad för att rendera och skriva ut dokument med högsta kvalitet. Med den här funktionen kan utvecklare rendera (rita) vilken sida som helst på ett .NET Graphics-objekt samtidigt som de anger storlek och zoomnivå för att skapa miniatyrer för att visa bilder i en webbläsare. Dessutom är API helt integrerat med .NET-utskriftsinfrastrukturen och har förmågan att helt anpassa processen så att utvecklare enkelt kan skriva ut eller förhandsgranska dokument i sina egna applikationer.

Några av de renderingsfunktioner som API kan utföra:

Programmera med dokument med Dokumentobjektmodell (DOM)

Aspose.Words för .NET låter dig skapa, bygga och ändra dokument, inklusive dokumentformatering, med hjälp av en intuitiv Dokumentobjektmodell (DOM) med över 100 klasser.

Här är bara några av de manipulationsfunktioner som Words API kan utföra:

 • Arbeta med hela dokument: jämföra dokument, klona dokument, hitta och ersätta text, kombinera dokument eller dokumentdelar, dela upp dokument i delar och så vidare
 • Skydda och kryptera dokument, lägg till en digital signatur eller vattenstämpel
 • Hantera alla element inklusive sektioner, sidhuvuden, sidfötter, stycken, listor, tabeller, text, fält och mycket mer
 • Ange detaljerad formatering för alla element, inklusive former, textrutor, bilder, OLE-objekt och kontroller
 • Work with complex and deeply nested expressions containing IF blocks, formulas and other fält

Rapportering och brevkoppling

Aspose.Words för .NET tillhandahåller en utökad API-syntax för sammanslagningsfält för att utföra mer komplexa operationer under sammanslagning. Du kan utföra en enkel kopplingsoperation eller koppling till regioner. Data för sammanslagningsoperation kan komma från olika datatabeller, array av värden som stöds av ADO .NET eller anpassade datakällor.

Dessutom kan utvecklare använda LINQ Rapportering Engine att generera dokument från mallar och data från en mängd olika källor, inklusive databaser, XML, JSON, OData, CLR-objekt av anpassad typ, externa dokument och mer direkt ur lådan.

Utför enkel e-postsammanfogning – C#

// ladda mallen som innehåller sammanslagna fält

var wfle = new Aspose.Words.Document(dir + "template.doc");

// fyll i fälten med användardata

wfle.MailMerge.Execute(

  new string[] { "FullName", "Company", "Deparment", "City" },
  
  new object[] { "John Doe", "Aspose", "Sales", "London" });

// spara resultatet

wfle.Save(dir + "merged.doc");

Inget behov av Microsoft Office Automation

Du kan arbeta med dokument programmatiskt utan att installera något annat program från tredje part. Detta är möjligt eftersom biblioteket är byggt med hanterad kod. Därför du behöver inte installera Microsoft Office eller Microsoft Word på din dator att arbeta med Word-format. Det är ett perfekt alternativ till Microsoft Office Automation när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användare har att säga om Aspose.Words API:er.

 
 
Visa fallstudier