Aspose.Words for .NET

.NET API Word fájlok feldolgozásához

Hozzon létre, szerkesszen, jelenítsen meg és konvertáljon Word dokumentumokat többféle formátumba külső szoftver használata nélkül. Az adatok megjelenítéséhez jelentést is készíthet.

  Letöltés ingyenes próbaverzió
  
 

Az Aspose.Words for .NET egy fejlett dokumentumfeldolgozó API, amely a kezelési és manipulációs feladatok széles körét hajtja végre különféle fájlformátumokban. Az API támogatja a fájlok létrehozását, módosítását, konvertálását, renderelését és nyomtatását Microsoft Word vagy más harmadik féltől származó szoftverek használata nélkül, közvetlenül többplatformos alkalmazásokban. Megtekintheti az Aspose.Words szolgáltatásainak teljes listáját dokumentációnkban.

Az Aspose.Words API támogatja az összes népszerű betöltési és mentési formátumot. Word-dokumentumokat menthet vagy konvertálhat rögzített elrendezésű formátumokká, például PDF- vagy XML-formátumokká, valamint konvertálhatja Word-fájljait népszerű kép- vagy multimédiás formátumokká, például JPEG, SVG, GIF és mások. Nézze meg a a támogatott formátumok teljes listája.

A Words API integrálásával a fejlesztők olyan feladatokat hajthatnak végre, mint például:

Fejlett .NET Words API-szolgáltatások

Kipróbálhat néhány népszerű Aspose.Words funkciót az online jelentkezési oldalakon:

Megpróbálhatod minden Aspose.Words online alkalmazás.

Tekintse meg az Aspose.Words legnépszerűbb funkcióinak dokumentációját is:

Felhívjuk figyelmét, hogy a lista nem teljes, és további funkciókat és leírásokat találhat a dokumentáció.

Dokumentum konvertálása C#-ban

Az API lehetővé teszi a fájlok gyors, megbízható és hatékony konvertálását egyik támogatott formátumból a másikba mindössze két sornyi kóddal. Ez olyan egyszerű!

A Word konvertálása PDF-be C# használatával, pl. DOCX PDF-be – C#

// Töltse be a konvertálandó DOCX fájlt
var wrdf = new Aspose.Words.Document(dir + "template.docx");

// A DOCX konvertálása PDF-be
wrdf.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Words.SaveFormat.Pdf);

A Word konvertálása HTML-be C# segítségével, pl. DOCX-ből HTML-be – C#

// Töltse be a konvertálandó DOCX fájlt
var wrdf = new Aspose.Words.Document(dir + "template.docx");

// A DOCX konvertálása HTML-re
wrdf.Save(dir + "output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

PDF konvertálása JPG-be – C#

// Töltsön be konvertálandó PDF fájlt
var wrdf = new Aspose.Words.Document(dir + "template.pdf");

// PDF konvertálása JPG formátumba
wrdf.Save(dir + "output.jpeg", Aspose.Words.SaveFormat.Jpeg);

További részletek a a Konverzió oldalt.

Fájlok renderelése, nyomtatása vagy megtekintése

Az Aspose.Words for .NET-nek megvan a sajátja renderelő motor kifejezetten a dokumentumok legmagasabb hűségű renderelésére és nyomtatására tervezték. Ezzel a funkcióval a fejlesztők bármilyen oldalt renderelhetnek (rajzolhatnak) egy .NET Graphics objektumra, miközben megadják a méretet és a nagyítási szintet, így bélyegképeket hozhatnak létre a képek böngészőben való megjelenítéséhez. Ezen túlmenően, az API teljes mértékben integrálva van a .NET nyomtatási infrastruktúrával, és teljesen testreszabhatja a folyamatot, így a fejlesztők könnyedén nyomtathatnak vagy megtekinthetnek dokumentumokat saját alkalmazásaikban.

Néhány olyan megjelenítési képesség, amelyet az API képes végrehajtani:

Programozás dokumentumokkal Dokumentum objektum modell (DOM) segítségével

Az Aspose.Words for .NET lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, felépítését és módosítását, beleértve a dokumentumformázást is, több mint 100 osztályt tartalmazó, intuitív Dokumentum objektum modell (DOM) használatával.

Íme csak néhány a Words API által végrehajtható manipulációs funkciók közül:

 • Munka teljes dokumentumokkal: dokumentumok összehasonlítása, dokumentumok klónozása, szöveg keresése és cseréje, dokumentumok vagy dokumentumrészek kombinálása, dokumentumok részekre bontása és így tovább
 • Védje és titkosítsa a dokumentumokat, adjon hozzá digitális aláírást vagy vízjelet
 • Kezelje az összes elemet, beleértve a szakaszokat, fejléceket, lábléceket, bekezdéseket, listákat, táblázatokat, szöveget, mezőket és még sok mást
 • Részletes formázást adhat meg bármely elemhez, beleértve az alakzatokat, szövegdobozokat, képeket, OLE-objektumokat és vezérlőket
 • Work with complex and deeply nested expressions containing IF blocks, formulas and other mezőket

Jelentéskészítés és körlevél

Az Aspose.Words for .NET kiterjesztett API-szintaxist biztosít a körlevél-mezők számára, hogy bonyolultabb műveleteket hajtson végre körlevél. Elvégezhet egyszerű körlevél-műveletet vagy körlevél-egyesítést régiókkal. A körlevél művelethez szükséges adatok származhatnak különböző adattáblázatokból, az ADO .NET által támogatott értéktömbökből vagy egyéni adatforrásokból.

Ezen kívül a fejlesztők használhatják a LINQ jelentéskészítő motor dokumentumok létrehozásához különféle forrásokból származó sablonokból és adatokból, például adatbázisokból, XML-ből, JSON-ból, OData-ból, CLR egyedi típusú objektumokból, külső dokumentumokból és még sok másból.

Egyszerű körlevél végrehajtása – C#

// betölti az egyesített mezőket tartalmazó sablont

var wfle = new Aspose.Words.Document(dir + "template.doc");

// kitölti a mezőket felhasználói adatokkal

wfle.MailMerge.Execute(

  new string[] { "FullName", "Company", "Deparment", "City" },
  
  new object[] { "John Doe", "Aspose", "Sales", "London" });

// mentse az eredményt

wfle.Save(dir + "merged.doc");

Nincs szükség Microsoft Office automatizálásra

A dokumentumokkal programozottan dolgozhat anélkül, hogy bármilyen harmadik féltől származó alkalmazást telepítene. Ez azért lehetséges, mert a könyvtár felügyelt kóddal épül fel. Ezért te nem kell telepítenie a Microsoft Office-t vagy a Microsoft Word-et a számítógépére hogy Word formátumokkal dolgozzon. Tökéletes alternatívája a Microsoft Office Automationnak a támogatott szolgáltatások, biztonság, stabilitás, méretezhetőség, sebesség és ár tekintetében.

Mit mondanak az emberek

Ne csak szót fogadjon. Tekintse meg, mit mondanak a felhasználók az Aspose.Words API-król.

 
 
Esettanulmányok megtekintése
  
  

Az Aspose.Words egyedi szövegszerkesztő API-kat kínál más népszerű fejlesztői környezetekhez, az alábbiak szerint: