Aspose.Words  for Java

Java API do przetwarzania plików Word

Twórz aplikacje z możliwością tworzenia, przetwarzania, renderowania i konwertowania dokumentów Word do wielu formatów w Javie.

  Pobierz darmową wersję próbną
  
 

Aspose.Words for Java to bogaty w funkcje interfejs API przetwarzania dokumentów do tworzenia, modyfikowania, konwertowania, renderowania i drukowania plików we wszystkich formatach obsługiwanych przez Microsoft Word i nie tylko. Nie zależy od programu Microsoft Word ani innych aplikacji innych firm. Jednak Aspose.Words for Java zapewnia funkcje obsługiwane przez program Word – porównaj dokumenty, Znajdź i zamień text, podzielić dokument na części, korespondencja seryjna pola, renderuj strony, sformatuj wszystkie elementy dokumentu i tak dalej. Możesz zobaczyć pełną listę funkcji Aspose.Words w naszej dokumentacji.

Aspose.Words API obsługuje wszystkie popularne formaty ładowania i zapisywania. Możesz zapisywać lub konwertować dokumenty Word do formatów o stałym układzie – PDF lub XML, a także konwertować pliki Word do popularnych formatów graficznych lub multimedialnych – JPEG, SVG, GIF i inne. Sprawdź pełna lista obsługiwanych formatów.

Zaawansowane funkcje API Java Words

Możesz wypróbować niektóre z popularnych funkcji Aspose.Words na stronach aplikacji online:

Możesz spróbować wszystkie aplikacje internetowe Aspose.Words.

Zapoznaj się również z dokumentacją dotyczącą najpopularniejszych funkcji w Aspose.Words:

Pamiętaj, że lista nie jest kompletna i możesz znaleźć więcej funkcji i opisów w dokumentacja.

Konwertuj dokument w Javie

Możliwość szybkiego, niezawodnego i wydajnego zapisywania plików w różnych formatach z dużą precyzją jest powodem, dla którego większość naszych klientów wybiera Aspose.Words.

Java API umożliwia konwersję pliku z jednego obsługiwanego formatu na inny za pomocą zaledwie dwóch wierszy kodu. To takie proste!

Konwersja DOC do DOCX – Java

// Załaduj plik DOC do konwersji
Document wpd = new Document(dir + "template.doc");

// Konwertuj DOC na DOCX
wpd.save(dir + "output.docx", SaveFormat.DOCX);

Konwertuj HTML na DOCX – Java

// Załaduj plik HTML do konwersji
Document wpd = new Document(dir + "template.html");

// Konwertuj HTML na DOCX
wpd.save(dir + "output.docx", SaveFormat.DOCX);

Konwertuj RTF na PDF – Java

// Załaduj plik RTF do konwersji
Document wpd = new Document(dir + "template.rtf");

// Konwertuj RTF na PDF
wpd.save(dir + "output.pdf", SaveFormat.PDF);

Zobacz więcej szczegółów na temat strona konwersji.

Renderuj, przeglądaj lub drukuj pliki za pomocą Java

Aspose.Words for Java posiada własny silnik renderujący zaprojektowany specjalnie do renderowania i drukowania dokumentów z najwyższą wiernością.

Na stronach dokumentacji możesz dowiedzieć się, jak:

Raportowanie i korespondencja seryjna

Aspose.Words for Java to w pełni funkcjonalne rozwiązanie do raportowania. Możesz projektować raporty w programie Microsoft Word, a następnie zezwolić interfejsowi API na wypełnianie plików danymi z różnych źródeł danych z zachowaniem ustawień korespondencji seryjnej.

Aspose.Words for Java umożliwia używanie w raportach standardowych pól korespondencji seryjnej programu Microsoft Word. Dodatkowo możesz użyć rozszerzona składnia biblioteki dla pól korespondencji seryjnej do wykonywania bardziej złożonych zadań podczas operacji scalania, takich jak wstawianie obrazów lub powtarzalnych regionów.

Programowanie z dokumentami przy użyciu Document Object Model (DOM)

Aspose.Words for Java pomaga programistom tworzyć, budować, modyfikować, analizować i badać załadowane pliki za pomocą naszego intuicyjnego modelu obiektów dokumentu (DOM), który składa się z ponad 100 klas. Ten model obiektowy pozwala programistom programowo manipulować różnymi elementami, takimi jak sekcje, nagłówki, stopki, akapity, listy, tabele, tekst, pola, hiperłącza, zakładki, obrazy, tagi inteligentne, kształty, niestandardowy kod XML i inne.

Ponadto wszystkie obiekty rysunkowe, w tym kształty, pola tekstowe, obrazy, obiekty OLE i kontrolki, są obsługiwane przez ten model obiektów dokumentu, co pozwala na wykonywanie wielu zadań, takich jak wstawianie znaków wodnych na stronach lub wyodrębnianie obrazów z istniejącego pliku.

Aspose.Words for Java zapewnia przydatne funkcje użytkowe, takie jak łączenie lub dzielenie plików, wyszukiwanie i zastępowanie tekstu, ochrona lub usuwanie ochrony plików, modyfikowanie właściwości i wstawianie fragmentów HTML do dokumentów. Wszystkie te funkcje są dostępne za pośrednictwem łatwych w użyciu interfejsów API, aby pomóc programistom w wykonywaniu złożonych operacji bez martwienia się o specyfikacje formatu plików.

Dołącz dwa dokumenty – Java

// Załaduj pliki źródłowe i docelowe
Document srcDoc = new Document(dir + "source.docx");
Document dstDoc = new Document(dir + "destination.docx");

// Ustaw dołączony plik, aby zaczynał się od nowej strony
srcDoc.getFirstSection().getPageSetup().setSectionStart(SectionStart.NEW_PAGE);

// Dołącz plik źródłowy używając jego oryginalnych stylów
dstDoc.appendDocument(srcDoc, ImportFormatMode.KEEP_SOURCE_FORMATTING);

// Zapisz wynik końcowy
dstDoc.save(dir + "output.docx");

Nie ma potrzeby automatyzacji Microsoft Office

Możesz pracować z dokumentami programowo bez instalowania jakiejkolwiek innej aplikacji innej firmy. Jest to możliwe, ponieważ biblioteka jest budowana przy użyciu kodu zarządzanego. Dlatego ty nie musisz instalować Microsoft Office ani Microsoft Word na swoim komputerze do pracy z formatami Worda. Jest doskonałą alternatywą dla Microsoft Office Automation pod względem obsługiwanych funkcji, bezpieczeństwa, stabilności, skalowalności, szybkości i ceny.

Co ludzie mówią

Nie wierz nam tylko na słowo. Zobacz, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat interfejsów API Aspose.Words.

 
 
Zobacz studia przypadków
  
  

Aspose.Words oferuje indywidualne interfejsy API do przetwarzania tekstu dla innych popularnych środowisk programistycznych wymienionych poniżej: