Kod för att redigera MD i C#

Avancerad MD redigerare för .NET. Använd den för att ändra MD dokument programmatiskt

Detta är ett omfattande MD redigerings och manipulationsbibliotek för C#, F#, VB.NET. Använd vårt MD redigerings API för att utveckla plattformsoberoende programvara för .NET Framework, .NET Core.

Visa kodavsnitt

Redigera text i MD med C#

Programmatisk modifiering av MD dokument är en integrerad del av modernt digitalt arbetsflöde. Redigera text i MD, infoga grafer med hjälp av externa data, ändra tabeller.

C# biblioteket är en fristående lösning för att redigera MD som inte är beroende av annan programvara. Den är redo för kommersiell användning täcker alla möjliga behov hos professionella C# utvecklare:

 • Ändra befintliga MD element: tabeller, listor, diagram, bilder, länkar, fält, etc.
 • Ändra MD stilar och formateringsattribut
 • Lägg till nya MD element
 • Sök MD efter textmönster och ersätt dem med ny text
 • Spara resultatet i en mängd olika filformat med metoden 'Document.Save'.
 • Ta bort oönskade MD element (stycken, sidor, avsnitt, kapitel)

Ändra MD i C#

C# MD programmatisk editor ger utvecklare ett modernt API för att redigera MD programmatiskt. Integrera snabbt MD modifieringsfunktioner i din programvara. Vårt bibliotek stöder modifiering av en mängd olika dokumentformat i C#.

Uppgiften att redigera MD programmatiskt i C# är uppgiften att modifiera element i MD dokumentträdet. Den är också känd som 'DOM' - programmeringsmodellen för interaktion med MD dokumentelement och deras egenskaper.

Redigera MD i C#

MD är oskiljaktiga från den avancerade MD. För en hög nivå av flexibilitet ger vårt C# bibliotek utvecklare med MD Regex-baserad sökfunktion. Detta tillvägagångssätt utökar möjligheterna att redigera text i MD filer, vilket möjliggör användning av mallar för dynamisk MD transformation.

Redigera tabell i MD med C#

En av de mest efterfrågade funktionerna är dynamiskt skapande och modifiering av tabeller i MD dokument. Att arbeta med tabeller är mycket bekvämt med C# biblioteket: redigera tabeller, uppdatera tabeller och extrahera tabelltext med C#.

Följande exempel visar hur man ändrar ett MD dokument i C#:

Exempel i C# för att redigera MD filer
Ladda upp ett dokument som du vill ändra
Kör kod
dotnet add package Aspose.Words
Kopiera
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.md");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga text i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.Write("Morbi enim nunc faucibus a.");

doc.Save("Output.md");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.md");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga tabell i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 2.");
builder.EndTable();

doc.Save("Output.md");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.md");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bild i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.InsertImage("Image.png");

doc.Save("Output.md");
Kör kod

Så här redigerar du MD

 1. Installera MD Editor för C#.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C# projekt.
 3. Öppna en MD i C#.
 4. Infoga innehåll i början av MD dokumentet.
 5. Anropa Save() -metoden och skicka namnet på utdatafilen med önskat tillägg.
 6. Få det redigerade resultatet.

C# bibliotek för att fungera med MD filer

Det finns tre alternativa alternativ för att installera "Aspose.Words för .NET" på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

Systemkrav

Vår produkt är helt plattformsoberoende och stöder alla större .NET-implementeringar:

 • .NET ≥ 5.0
 • .NET Core ≥ 2.0
 • .NET Standard ≥ 2.0
 • .NET Framework ≥ 3.5
 • MonoMac
 • MonoAndroid
 • Xamarin

Såvitt .NET-koden inte beror på den underliggande hårdvaran eller operativsystemet, utan bara på en virtuell maskin, är du fri att utveckla vilken typ av programvara som helst för Windows, macOS, Android, iOS och Linux. Se bara till att du har installerat motsvarande version av .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin.

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Visual Studio, Xamarin och MonoDevelop integrerade utvecklingsmiljöer för att skapa C#, F#, VB.NET applikationer.

För mer information, se Produktdokumentation.

Andra filformat som stöds

Du kan redigera filer i många andra filformat:

5%

Prenumerera på Aspose produktuppdateringar

Få månatliga nyhetsbrev och erbjudanden direkt levererade till din brevlåda.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Alla rättigheter förbehållna.