Kod för att redigera PDF i C#

Avancerad PDF redigerare för .NET. Använd den för att ändra PDF dokument programmatiskt

Detta är ett omfattande PDF redigerings och manipulationsbibliotek för C#, F#, VB.NET. Använd vårt PDF redigerings API för att utveckla plattformsoberoende programvara för .NET Framework, .NET Core.

Visa kodavsnitt

Redigera text i PDF med C#

Programmatisk modifiering av PDF dokument är en integrerad del av modernt digitalt arbetsflöde. Redigera text i PDF, infoga grafer med hjälp av externa data, ändra tabeller.

C# biblioteket är en fristående lösning för att redigera PDF som inte är beroende av annan programvara. Den är redo för kommersiell användning täcker alla möjliga behov hos professionella C# utvecklare:

 • Ändra befintliga PDF element: tabeller, listor, diagram, bilder, länkar, fält, etc.
 • Ändra PDF stilar och formateringsattribut
 • Lägg till nya PDF element
 • Sök PDF efter textmönster och ersätt dem med ny text
 • Spara resultatet i en mängd olika filformat med metoden 'Document.Save'.
 • Ta bort oönskade PDF element (stycken, sidor, avsnitt, kapitel)

Ändra PDF i C#

C# PDF programmatisk editor ger utvecklare ett modernt API för att redigera PDF programmatiskt. Integrera snabbt PDF modifieringsfunktioner i din programvara. Vårt bibliotek stöder modifiering av en mängd olika dokumentformat i C#.

Uppgiften att redigera PDF programmatiskt i C# är uppgiften att modifiera element i PDF dokumentträdet. Den är också känd som 'DOM' - programmeringsmodellen för interaktion med PDF dokumentelement och deras egenskaper.

Redigera PDF i C#

PDF är oskiljaktiga från den avancerade PDF. För en hög nivå av flexibilitet ger vårt C# bibliotek utvecklare med PDF Regex-baserad sökfunktion. Detta tillvägagångssätt utökar möjligheterna att redigera text i PDF filer, vilket möjliggör användning av mallar för dynamisk PDF transformation.

Redigera tabell i PDF med C#

En av de mest efterfrågade funktionerna är dynamiskt skapande och modifiering av tabeller i PDF dokument. Att arbeta med tabeller är mycket bekvämt med C# biblioteket: redigera tabeller, uppdatera tabeller och extrahera tabelltext med C#.

Följande exempel visar hur man ändrar ett PDF dokument i C#:

Exempel i C# för att redigera PDF filer
Ladda upp ett dokument som du vill ändra
Kör kod
dotnet add package Aspose.Words
Kopiera
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.pdf");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga text i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.Write("Morbi enim nunc faucibus a.");
doc.UpdatePageLayout();

doc.Save("Output.pdf");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.pdf");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga tabell i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 2.");
builder.EndTable();
doc.UpdatePageLayout();

doc.Save("Output.pdf");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.pdf");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bild i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.InsertImage("Image.png");
doc.UpdatePageLayout();

doc.Save("Output.pdf");
Kör kod

Så här redigerar du PDF

 1. Installera PDF Editor för C#.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C# projekt.
 3. Öppna en PDF i C#.
 4. Infoga innehåll i början av PDF dokumentet.
 5. Anropa Save() -metoden och skicka namnet på utdatafilen med önskat tillägg.
 6. Få det redigerade resultatet.

C# bibliotek för att fungera med PDF filer

Det finns tre alternativa alternativ för att installera "Aspose.Words för .NET" på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

Systemkrav

Vår produkt är helt plattformsoberoende och stöder alla större .NET-implementeringar:

 • .NET ≥ 5.0
 • .NET Core ≥ 2.0
 • .NET Standard ≥ 2.0
 • .NET Framework ≥ 3.5
 • MonoMac
 • MonoAndroid
 • Xamarin

Såvitt .NET-koden inte beror på den underliggande hårdvaran eller operativsystemet, utan bara på en virtuell maskin, är du fri att utveckla vilken typ av programvara som helst för Windows, macOS, Android, iOS och Linux. Se bara till att du har installerat motsvarande version av .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin.

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Visual Studio, Xamarin och MonoDevelop integrerade utvecklingsmiljöer för att skapa C#, F#, VB.NET applikationer.

För mer information, se Produktdokumentation.

Andra filformat som stöds

Du kan redigera filer i många andra filformat:

5%

Prenumerera på Aspose produktuppdateringar

Få månatliga nyhetsbrev och erbjudanden direkt levererade till din brevlåda.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Alla rättigheter förbehållna.