Chuyển đổi DOC thành RTF trong C++

C++ phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi DOC thành RTF

Sử dụng C++ để có được tốc độ chuyển đổi từ DOC sang RTF Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất DOC, RTF và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C++.

Chuyển đổi DOC thành RTF bằng cách sử dụng C++

Cần phải chuyển đổi DOC RTF file lập trình? Với C++ for C++, bạn có thể chuyển đổi DOC thành RTF chỉ bằng một vài dòng mã C++.

Chúng tôi C++ API tạo RTF từ DOC với chất lượng chuyên nghiệp. Kiểm tra chất lượng cao nhất DOC sang RTF ngay trong trình duyệt của bạn. Một mạnh mẽ C++ chuyển đổi API cho phép chuyển DOC file với nhiều định dạng phổ biến.

Lưu DOC dưới dạng RTF trong C++

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi DOC thành RTF trong C++.

Thực hiện theo các bước đơn giản để biến một DOC file vào RTF định dạng. Đọc DOC từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng RTF, chỉ định định dạng tệp được yêu cầu bằng phần mở rộng RTF Đối với cả việc đọc DOC RTF bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng RTF đầu ra sẽ giống với tài liệu DOC.

Ví dụ về mã trong C++ để chuyển đổi định dạng DOC sang RTF
Tập tin đầu vào
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.doc");
doc->Save(u"Output.rtf");
using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.doc"); doc->Save(u"Output.rtf"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.doc"); for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++) { auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1); extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.rtf", page + 1)); } using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); builder->InsertImage(u"Input.doc"); doc->Save(u"Output.rtf"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); auto shape = builder->InsertImage(u"Input.doc"); shape->get_ImageData()->Save(u"Output.rtf");
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi DOC thành RTF

  1. Cài đặt 'Aspose.Words for C++'.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++.
  3. Mở tệp DOC C++.
  4. Gọi phương thức 'Save()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng RTF.
  5. Nhận kết quả của DOC chuyển đổi là RTF.

C++ thư viện để chuyển đổi DOC thành RTF

Có ba tùy chọn để cài đặt Aspose.Words for C++ vào môi trường nhà phát triển của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Bạn có thể sử dụng thư viện C++ này để phát triển phần mềm trên Microsoft Windows, Linux và macOS:

  • GCC >= 6.3.0 và Clang >= 3.9.1 là bắt buộc đối với Linux
  • Xcode >= 12.5.1, Clang và libc++ là bắt buộc đối với macOS

Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux hoặc macOS, vui lòng kiểm tra thông tin về các phụ thuộc thư viện bổ sung (gói mã nguồn mở fontconfig và mesa-glu) trong Tài liệu Sản phẩm.

Các chuyển đổi DOC được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi DOC sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.