Chuyển đổi JPG thành Word trong Python

Python phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi JPG thành Word

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng cấp cao bằng Python. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất JPG, Word và nhiều định dạng tài liệu khác bằng Python.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi JPG sang Word bằng Python

Cần chuyển đổi hình ảnh JPG sang Word theo chương trình? Với Aspose.Words for Python via .NET, bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi định dạng tài liệu JPG sang Word chỉ bằng một vài dòng mã Python.

API Python xử lý hình ảnh hiện đại tạo Word tài liệu từ hình ảnh JPG với chất lượng chuyên nghiệp. Kiểm tra quá trình chuyển đổi JPG sang Word chất lượng cao nhất ngay trong trình duyệt của bạn. Thư viện Python mạnh mẽ cho phép chuyển đổi hình ảnh JPG sang hầu hết các Word định dạng.

Lưu JPG dưới dạng Word tài liệu trong Python

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi định dạng tài liệu JPG sang Word trong Python.

Thực hiện theo các bước đơn giản để chuyển hình ảnh JPG sang định dạng Word tài liệu. Đọc tệp JPG của bạn từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó ở định dạng tài liệu, chỉ định định dạng tệp được yêu cầu bằng phần mở rộng Word tài liệu. Đối với cả việc đọc JPG và ghi Word tài liệu, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện.

Ví dụ về mã trong Python để chuyển đổi JPG định dạng sang DOCX
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
pip install aspose-words
Sao chép
import aspose.words as aw

doc = aw.Document()
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

builder.insert_image("Input.jpg")

doc.save("Output.docx")
import aspose.words as aw doc = aw.Document("Input.jpg") doc.save("Output.docx") import aspose.words as aw doc = aw.Document(Input.jpg) for page in range(0, doc.page_count): extractedPage = doc.extract_pages(page, 1) extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.docx") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) builder.insert_image("Input.jpg") doc.save("Output.docx") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) shape = builder.insert_image("Input.jpg") shape.get_shape_renderer().save("Output.docx", aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.docx))
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi JPG thành Word

  1. Cài đặt Aspose.Words for Python via .NET.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python.
  3. Mở JPG Python tệp.
  4. Gọi phương thức save(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng Word.
  5. Nhận kết quả của JPG chuyển đổi là Word.

Python thư viện để chuyển đổi JPG thành Word

Chúng tôi lưu trữ các gói Python trong kho lưu trữ PyPi. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước về cách cài đặt "Aspose.Words for Python via .NET" vào môi trường nhà phát triển của bạn.

yêu cầu hệ thống

Gói này tương thích với Python ≥3.5 và <3.12. Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux, vui lòng xem các yêu cầu bổ sung đối với gcc và libpython trong Tài liệu sản phẩm.

Các chuyển đổi JPG được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi JPG sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.