Chuyển đổi nhiều TIFF thành PDF trong Python

Python tốc độ cao để chuyển đổi một số TIFF thành PDF

Sử dụng API hợp nhất tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng cấp cao bằng Python. Đây là một giải pháp chuyên nghiệp để chuyển đổi nhiều TIFF thành PDF bằng Python. Hãy thử nó trực tuyến miễn phí!

Xem đoạn mã

Chuyển đổi TIFF thành PDF trong Python

Hiện đại Python thư viện cho phép Python via .NET các nhà phát triển để chuyển đổi TIFF hình ảnh để PDF định dạng với một vài dòng mã. TIFF phân tích nội dung đồ họa gốc và xuất hình ảnh kết hợp dưới dạng PDF tài liệu

Sử dụng Python để chuyển đổi TIFF hình ảnh để PDF định dạng với sự linh hoạt tối đa và tốc độ. Chạy bản demo trực tiếp trực tuyến và kiểm tra PDF ngay trong trình duyệt. TIFF API chuyển đổi hình ảnh hỗ trợ một loạt các tùy chọn hữu ích.

Merge TIFF hình ảnh vào PDF trong Python

Để chuyển đổi nhiều TIFF hình ảnh để PDF chỉ cần sử dụng Python thư viện mà xử lý tất cả các chi tiết ở mức độ thấp.

Chuyển đổi nhiều TIFF và lưu kết quả thành một PDF tài liệu Nếu bạn phát triển mã trong Python, việc chuyển đổi định dạng hình ảnh sẽ đơn giản hơn. Xem Python lặp qua các tệp hình ảnh và kết hợp chúng thành một PDF tài liệu

Ví dụ về mã trong Python để kết hợp nhiều TIFF thành PDF
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Mã vận hành
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
pip install aspose-words
Sao chép
import aspose.words as aw

fileNames = [ "Input1.tiff", "Input2.tiff" ]

doc = aw.Document()
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

for fileName in fileNames:
  builder.insert_image(fileName)
  # Chèn ngắt đoạn để tránh hình ảnh chồng chéo.
  builder.writeln()

doc.save("Output.pdf")
Mã vận hành

Cách chuyển đổi một số TIFF thành PDF

 1. Cài đặt Aspose.Words for Python via .NET.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python
 3. Mở TIFF Python tệp.
 4. Chuyển đổi một số TIFF tệp thành PDF trong vài giây.
 5. Gọi phương thức append_document(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng PDF
 6. Nhận kết quả của chuyển đổi TIFF thành PDF.

Python thư viện để chuyển đổi TIFF thành PDF

Chúng tôi lưu trữ các gói Python trong kho lưu trữ PyPi. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước về cách cài đặt "Aspose.Words for Python via .NET" vào môi trường nhà phát triển của bạn.

yêu cầu hệ thống

Gói này tương thích với Python ≥3.5 và <3.12. Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux, vui lòng xem các yêu cầu bổ sung đối với gcc và libpython trong Tài liệu sản phẩm.

Các hoạt động hợp nhất TIFF được hỗ trợ khác

Bạn có thể hợp nhất TIFF với nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.