Redigera dokument i C#

Advanced Word, PDF Editor för C#. Använd den för att ändra dokument programmatiskt

Utveckla plattformsoberoende kod för .NET och .NET Core-plattformar. Detta är en heltäckande lösning för att modifiera dokument och bilder i C#, F#, VB.NET.

Visa kodavsnitt

Redigera dokument i C#

Detta C# bibliotek ger utvecklare ett kraftfullt API för att redigera Word, PDF dokument programmatiskt. Integrera enkelt dokumentändringsfunktioner i din programvara. Vår lösning stöder redigering av PDF, DOCX, DOC, RTF, ODT, EPUB, HTML och många andra filformat i C#.

Ändra PDF, Word i C#

Uppgiften att redigera ett dokument programmatiskt i C# är uppgiften att modifiera element i dokumentträdet. Den är också känd som "DOM" - programmeringsmodellen för att interagera med dokumentelement och deras egenskaper.

Redigeringsfunktioner för komplexa datastrukturer är oskiljaktiga från den avancerade sökfunktionen. För att säkerställa högsta möjliga flexibilitet erbjuder vårt bibliotek C# utvecklare Regex-sökfunktioner. Detta tillvägagångssätt utökar möjligheterna att redigera text, vilket tillåter användning av mallar för dynamisk innehållsändring.

Redigera text i dokument med C#

Programmatisk modifiering av Word och PDF dokument är en integrerad del av det digitala arbetsflödet. Redigera text i PDF, Word, ändra tabeller, infoga grafer med hjälp av externa data.

C# bibliotek är en fristående lösning för att redigera dokument som inte behöver installera Microsoft Word eller Acrobat Reader. Den är redo för industriell användning och erbjuder alla funktioner för att modifiera Word, PDF och andra filformat:

 • Infoga nya dokumentelement
 • Uppdatera befintliga element: stycken, listor, tabeller, bilder, länkar, fält, diagram, etc.
 • Tillämpa och ändra stilar, som är samlingar av formateringsattribut
 • Sök efter specifika textmönster och ersätt dem med ny text
 • Exportera resultatet till Word, PDF och många andra filformat med " 'Document.Save' "-metoden
 • Ta bort onödiga element (klipp ut kapitel, avsnitt, sidor, stycken)

Redigera tabell med C#

En av de mest efterfrågade funktionerna är dynamisk tabellgenerering och tabellmodifiering i Word och PDF dokument. Att arbeta med tabeller är enkelt med C# biblioteket: redigera tabeller, uppdatera tabeller och extrahera tabelltext i C# kod.

Följande exempel visar hur man ändrar ett Word dokument i C# kod:

C# exempel för att redigera ett dokument
Ladda upp ett dokument som du vill ändra
Kör kod
Välj målformat från listan
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.docx");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga text i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.Write("Morbi enim nunc faucibus a.");

doc.Save("Output.docx");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.docx");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga tabell i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.StartTable();
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 1.");
builder.InsertCell();
builder.Write("Row 1, cell 2.");
builder.EndTable();

doc.Save("Output.docx");
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.docx");
var builder = new DocumentBuilder(doc);

// Infoga bild i början av dokumentet.
builder.MoveToDocumentStart();
builder.InsertImage("Image.png");

doc.Save("Output.docx");
Kör kod

Hur man redigerar Word, PDF och andra filformat

 1. Installera Document Editor för C#.
 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C# projekt.
 3. Öppna ett dokument i C#.
 4. Infoga innehåll i början av dokumentet.
 5. Anropa 'Save()' -metoden och skicka namnet på utdatafilen med önskat tillägg.
 6. Få det redigerade resultatet.

C# bibliotek för att arbeta med filer

Det finns tre alternativa alternativ för att installera "Aspose.Words för .NET" på ditt system. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

Systemkrav

Vår produkt är helt plattformsoberoende och stöder alla större .NET implementeringar efter '.NET Standard 2.0' specifikation:

 • Microsoft .NET Framework, från den tidigaste 2.0 -versionen och slutar med den senaste '.NET Framework 4.8'
 • .NET Core, med början från de tidigaste 2.0 och slutar med den senaste '.NET 6'
 • Mono >= 2.6.7

Så långt. Se bara till att du har installerat motsvarande version av .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin.

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Visual Studio, Xamarin och MonoDevelop integrerade utvecklingsmiljöer för att skapa C#, F#, VB.NET applikationer.

För mer information, se produktdokumentation.

5%

Prenumerera på Aspose produktuppdateringar

Få månatliga nyhetsbrev och erbjudanden direkt levererade till din brevlåda.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Alla rättigheter förbehållna.