Chuyển đổi nhiều TIFF thành Word trong C#

.NET tốc độ cao để chuyển đổi một số TIFF thành Word

Sử dụng API hợp nhất tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng cấp cao cho các nền tảng .NET và .NET Core. Đây là một giải pháp chuyên nghiệp để chuyển đổi nhiều TIFF thành Word bằng C#, F#, VB.NET. Hãy thử nó trực tuyến miễn phí!

Xem đoạn mã

Kết hợp TIFF thành một Word tệp bằng cách sử dụng C#

Thư viện Modern C# cho phép các nhà phát triển .NET TIFF thành một Word với một vài dòng mã. Công cụ chuyển đổi TIFF của chúng tôi TIFF ban đầu và xuất nội dung kết hợp sang Word định dạng.

Sử dụng C# để chuyển đổi TIFF thành Word với độ linh hoạt và tốc độ tối đa. Chạy bản demo trực tuyến và kiểm tra Word cao nhất ngay trong trình duyệt. TIFF Conversion API hỗ trợ một loạt các tùy chọn hữu ích.

Kết hợp TIFF thành Word

Để chuyển đổi một số TIFF thành Word chỉ cần sử dụng C# xử lý tất cả các chi tiết cấp thấp.

Chuyển đổi nhiều TIFF và lưu kết quả thành một Word tệp. Nếu bạn phát triển mã bằng cách sử dụng C#, điều này sẽ đơn giản hơn nhiều. Xem C# lặp qua các tài liệu và chuyển đổi chúng sang Word định dạng:

Ví dụ về mã trong C# để kết hợp nhiều TIFF thành DOCX
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Mã vận hành
Tải lên tệp bạn muốn hợp nhất
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
dotnet add package Aspose.Words
Sao chép
using Aspose.Words;

var fileNames = new List<string> { "Input1.tiff", "Input2.tiff" };

var doc = new Document();
var builder = new DocumentBuilder(doc);

foreach (string fileName in fileNames)
{
  builder.InsertImage(fileName);
  // Chèn dấu ngắt đoạn để tránh hình ảnh chồng chéo lên nhau.
  builder.Writeln();
}

doc.Save("Output.docx");
Mã vận hành

Cách chuyển đổi một số TIFF thành Word

 1. Cài đặt Aspose.Words for .NET.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C#
 3. Mở TIFF C# tệp.
 4. Chuyển đổi một số TIFF tệp thành Word trong vài giây.
 5. Gọi phương thức AppendDocument(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng Word
 6. Nhận kết quả của chuyển đổi TIFF thành Word.

C# thư viện để chuyển đổi TIFF thành Word

Có ba tùy chọn thay thế để cài đặt "Aspose.Words for .NET" vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đa nền tảng và hỗ trợ tất cả các triển khai .NET chính:

 • .NET ≥ 5.0
 • .NET Core ≥ 2.0
 • .NET Standard ≥ 2.0
 • .NET Framework ≥ 3.5
 • MonoMac
 • MonoAndroid
 • Xamarin

Vì mã .NET không phụ thuộc vào phần cứng hoặc hệ điều hành cơ bản mà chỉ phụ thuộc vào Máy ảo, bạn có thể tự do phát triển bất kỳ loại phần mềm nào cho Windows, macOS, Android, iOS và Linux. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản tương ứng của .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các môi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio, Xamarin và MonoDevelop để tạo các ứng dụng C#, F#, VB.NET.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu sản phẩm.

Các hoạt động hợp nhất TIFF được hỗ trợ khác

Bạn có thể hợp nhất TIFF với nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.