Chuyển đổi HTML thành hình ảnh trong C++

C++ phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi HTML thành hình ảnh

Sử dụng C++ để có được tốc độ chuyển đổi từ HTML sang hình ảnh Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất HTML, hình ảnh và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C++.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi HTML thành hình ảnh trong C++

Bạn cần chuyển đổi HTML thành hình ảnh theo lập trình? Với Aspose.Words for C++ bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi HTML thành định dạng đồ họa chỉ với một vài dòng mã C++.

API xử lý tài liệu hiện đại C++ tạo hình ảnh từ HTML với tốc độ cao. Kiểm tra chất lượng của HTML để chuyển đổi hình ảnh ngay trong trình duyệt. C++ mạnh mẽ cho phép chuyển đổi HTML sang hầu hết các định dạng đồ họa thông thường.

Lưu HTML dưới dạng hình ảnh trong C++

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi HTML thành một hình ảnh trong C++.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển HTML thành định dạng đồ họa. Đọc HTML từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng ảnh, chỉ định định dạng đồ họa cần thiết bằng phần mở rộng hình ảnh. Đối với cả HTML đọc và ghi hình ảnh, bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Nội dung kết quả sẽ giống với HTML tệp.

Ví dụ về mã trong C++ để chuyển đổi HTML định dạng sang JPG
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
dotnet add package Aspose.Words.Cpp
Sao chép
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html");

for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++)
{
  auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1);
  extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.jpg", page + 1));
}
using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html"); doc->Save(u"Output.jpg"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html"); for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++) { auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1); extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.jpg", page + 1)); } using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); builder->InsertImage(u"Input.html"); doc->Save(u"Output.jpg"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); auto shape = builder->InsertImage(u"Input.html"); shape->GetShapeRenderer()->Save(u"Output.jpg", MakeObject<ImageSaveOptions>(SaveFormat::Svg));
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi HTML thành hình ảnh

 1. Cài đặt Aspose.Words for C++.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++.
 3. Mở HTML C++ tệp.
 4. Gọi phương thức Save(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng hình ảnh.
 5. Nhận kết quả của HTML chuyển đổi là hình ảnh.

C++ thư viện để chuyển đổi HTML thành hình ảnh

Có ba tùy chọn để cài đặt Aspose.Words for C++ vào môi trường nhà phát triển của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Bạn có thể sử dụng thư viện C++ này để phát triển phần mềm trên Microsoft Windows, Linux và macOS:

 • GCC >= 6.3.0 và Clang >= 3.9.1 là bắt buộc đối với Linux
 • Xcode >= 12.5.1, Clang và libc++ là bắt buộc đối với macOS

Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux hoặc macOS, vui lòng kiểm tra thông tin về các phụ thuộc thư viện bổ sung (gói mã nguồn mở fontconfig và mesa-glu) trong Tài liệu Sản phẩm.

Các chuyển đổi HTML được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi HTML sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.