Chuyển đổi HTML thành Word trong C++

C++ phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi HTML thành Word

Sử dụng C++ để có được tốc độ chuyển đổi từ HTML sang Word Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất HTML, Word và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C++.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi HTML sang Word trong C++

Đối với các nhà phát triển C++ đang tìm kiếm giải pháp liền mạch để chuyển đổi HTML sang Word, Aspose.Words for C++ cung cấp API chuyển đổi tệp trực quan và đơn giản. Giải pháp của chúng tôi cho phép các nhà phát triển C++ dễ dàng chuyển đổi tệp từ định dạng này sang định dạng khác, biến nó thành công cụ không thể thiếu để tự động hóa các tác vụ chuyển đổi tệp.

Cho dù bạn đang làm việc với HTML, Word hay các định dạng tệp khác, Aspose.Words for C++ đều bao gồm tất cả các định dạng đó và đảm bảo kết quả chất lượng cao nhất. Kiểm tra cách mã C++ hoạt động với các tệp HTML của bạn ngay bây giờ.

Lưu HTML dưới dạng Word trong C++

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi HTML sang Word chỉ bằng một vài dòng mã C++. Bắt đầu bằng cách đưa không gian tên Aspose.Words vào dự án C++ của bạn. Tiếp theo, chỉ định đường dẫn đến tệp đầu vào và tạo đối tượng Document để tải nội dung HTML. Sau đó, bạn cần chỉ định đường dẫn đến tệp đầu ra Word và sử dụng phương thức Save() để lưu kết quả dưới dạng Word. API chuyển đổi sẽ xác định định dạng tệp đầu ra dựa trên phần mở rộng tệp được chỉ định.

Ví dụ về mã trong C++ để chuyển đổi HTML định dạng sang DOCX
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
dotnet add package Aspose.Words.Cpp
Sao chép
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html");
doc->Save(u"Output.docx");
using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html"); doc->Save(u"Output.docx"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html"); for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++) { auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1); extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.docx", page + 1)); } using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); builder->InsertImage(u"Input.html"); doc->Save(u"Output.docx"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); auto shape = builder->InsertImage(u"Input.html"); shape->GetShapeRenderer()->Save(u"Output.docx", MakeObject<ImageSaveOptions>(SaveFormat::Svg));
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi HTML thành Word

  1. Cài đặt Aspose.Words for C++.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++.
  3. Mở HTML C++ tệp.
  4. Gọi phương thức Save(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng Word.
  5. Nhận kết quả của HTML chuyển đổi là Word.

C++ thư viện để chuyển đổi HTML thành Word

Có ba tùy chọn để cài đặt Aspose.Words for C++ vào môi trường nhà phát triển của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Bạn có thể sử dụng thư viện C++ này để phát triển phần mềm trên Microsoft Windows, Linux và macOS:

  • GCC >= 6.3.0 và Clang >= 3.9.1 là bắt buộc đối với Linux
  • Xcode >= 12.5.1, Clang và libc++ là bắt buộc đối với macOS

Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux hoặc macOS, vui lòng kiểm tra thông tin về các phụ thuộc thư viện bổ sung (gói mã nguồn mở fontconfig và mesa-glu) trong Tài liệu Sản phẩm.

Các chuyển đổi HTML được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi HTML sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.