Chuyển đổi HTML thành hình ảnh trong Python

Python phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi HTML thành hình ảnh

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng cấp cao bằng Python. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất HTML, hình ảnh và nhiều định dạng tài liệu khác bằng Python.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi HTML thành hình ảnh trong Python

Bạn cần chuyển đổi HTML thành hình ảnh theo lập trình? Với Aspose.Words for Python via .NET bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi HTML thành định dạng đồ họa chỉ với một vài dòng mã Python.

API xử lý tài liệu hiện đại Python tạo hình ảnh từ HTML với tốc độ cao. Kiểm tra chất lượng của HTML để chuyển đổi hình ảnh ngay trong trình duyệt. Python mạnh mẽ cho phép chuyển đổi HTML sang hầu hết các định dạng đồ họa thông thường.

Lưu HTML dưới dạng hình ảnh trong Python

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi HTML thành một hình ảnh trong Python.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển HTML thành định dạng đồ họa. Đọc HTML từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng ảnh, chỉ định định dạng đồ họa cần thiết bằng phần mở rộng hình ảnh. Đối với cả HTML đọc và ghi hình ảnh, bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Nội dung kết quả sẽ giống với HTML tệp.

Ví dụ về mã trong Python để chuyển đổi HTML định dạng sang JPG
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
pip install aspose-words
Sao chép
import aspose.words as aw

doc = aw.Document(Input.html)

for page in range(0, doc.page_count):
    extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
    extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.jpg")
import aspose.words as aw doc = aw.Document("Input.html") doc.save("Output.jpg") import aspose.words as aw doc = aw.Document(Input.html) for page in range(0, doc.page_count): extractedPage = doc.extract_pages(page, 1) extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.jpg") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) builder.insert_image("Input.html") doc.save("Output.jpg") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) shape = builder.insert_image("Input.html") shape.get_shape_renderer().save("Output.jpg", aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.jpg))
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi HTML thành hình ảnh

  1. Cài đặt Aspose.Words for Python via .NET.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python.
  3. Mở HTML Python tệp.
  4. Gọi phương thức save(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng hình ảnh.
  5. Nhận kết quả của HTML chuyển đổi là hình ảnh.

Python thư viện để chuyển đổi HTML thành hình ảnh

Chúng tôi lưu trữ các gói Python trong kho lưu trữ PyPi. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước về cách cài đặt "Aspose.Words for Python via .NET" vào môi trường nhà phát triển của bạn.

yêu cầu hệ thống

Gói này tương thích với Python ≥3.5 và <3.12. Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux, vui lòng xem các yêu cầu bổ sung đối với gcc và libpython trong Tài liệu sản phẩm.

Các chuyển đổi HTML được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi HTML sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.