Aspose.Words  for Java

API Java để xử lý tệp Word

Phát triển các ứng dụng với khả năng tạo, xử lý, kết xuất và chuyển đổi tài liệu Word sang nhiều định dạng trong Java.

  Tải về Miễn Phí Thử Nghiệm
  
 

Aspose. AdWords dành cho Java là một API xử lý tài liệu phong phú về tính năng để tạo, sửa đổi, chuyển đổi, hiển thị và in các tệp ở tất cả các định dạng được hỗ trợ bởi Microsoft Word và hơn thế nữa. Nó không phụ thuộc vào Microsoft Word hoặc các ứng dụng của bên thứ ba khác. Tuy nhiên, Aspose. AdWords dành cho Java cung cấp các tính năng mà Word hỗ trợ – so sánh tài liệu, tìm và thay thế text, chia nhỏ một tài liệu thành các phần, mail Merge lĩnh vực, kết xuất các trang, định dạng tất cả các phần tử tài liệu và như thế. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các tính năng của Aspose. AdWords trong tài liệu của chúng tôi.

API Aspose. AdWords hỗ trợ tất cả các định dạng tải và lưu phổ biến. Bạn có thể lưu hoặc chuyển đổi tài liệu Word sang các định dạng có bố cục cố định - PDF hoặc XML, cũng như chuyển đổi các tệp Word của bạn sang các định dạng hình ảnh hoặc đa phương tiện phổ biến - JPEG, SVG, GIF và các định dạng khác. Kiểm tra danh sách đầy đủ các định dạng được hỗ trợ.

Tính năng API ngôn ngữ Java nâng cao

Bạn có thể thử một số tính năng phổ biến của Aspose. AdWords trên các trang ứng dụng trực tuyến:

Bạn co thể thử tất cả các ứng dụng trực tuyến của Aspose. AdWords.

Ngoài ra, hãy xem tài liệu tehh để biết các tính năng phổ biến nhất trong Aspose. AdWords:

Xin lưu ý rằng danh sách này chưa đầy đủ và bạn có thể tìm thấy các tính năng và mô tả khác trong tài liệu .

Chuyển đổi tài liệu bằng Java

Khả năng nhanh chóng, đáng tin cậy và hiệu quả lưu tệp thành các định dạng khác nhau với độ chính xác cao là lý do hầu hết khách hàng của chúng tôi chọn Aspose.Words.

Java API cho phép bạn chuyển đổi một tệp từ định dạng được hỗ trợ này sang định dạng khác chỉ với hai dòng mã. Nó rất đơn giản!

Chuyển DOC sang DOCX - Java

// Tải tệp DOC cần chuyển đổi
Document wpd = new Document(dir + "template.doc");

// Chuyển DOC sang DOCX
wpd.save(dir + "output.docx", SaveFormat.DOCX);

Chuyển đổi HTML sang DOCX - Java

// Tải tệp HTML cần chuyển đổi
Document wpd = new Document(dir + "template.html");

// Chuyển đổi HTML sang DOCX
wpd.save(dir + "output.docx", SaveFormat.DOCX);

Chuyển RTF sang PDF - Java

// Tải tệp RTF sẽ được chuyển đổi
Document wpd = new Document(dir + "template.rtf");

// Chuyển RTF sang PDF
wpd.save(dir + "output.pdf", SaveFormat.PDF);

Xem thêm chi tiết trên trang Chuyển đổi.

Kết xuất, Xem hoặc In Tệp bằng Java

Aspose. AdWords dành cho Java có công cụ kết xuất riêng được thiết kế đặc biệt để kết xuất và in tài liệu với độ trung thực cao nhất.

Trên các trang tài liệu, bạn có thể tìm hiểu cách:

Báo cáo và Kết hợp Thư

Aspose. AdWords dành cho Java là một giải pháp báo cáo đầy đủ tính năng. Bạn có thể thiết kế báo cáo trong Microsoft Word và sau đó cho phép API điền vào các tệp với dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau trong khi vẫn giữ nguyên cài đặt phối thư.

Aspose.Words dành cho Java cho phép bạn sử dụng các trường trộn thư chuẩn của Microsoft Word trong các báo cáo. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng cú pháp mở rộng thư viện cho các trường kết hợp thư để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn trong quá trình hợp nhất như chèn hình ảnh hoặc các vùng có thể lặp lại.

Lập trình với tài liệu bằng mô hình đối tượng tài liệu (DOM)

Aspose.Words for Java giúp các nhà phát triển tạo, xây dựng, sửa đổi, phân tích cú pháp và kiểm tra các tệp đã tải bằng cách sử dụng Mô hình Đối tượng Tài liệu (DOM) trực quan của chúng tôi bao gồm hơn 100 lớp. Mô hình đối tượng này cho phép các nhà phát triển thao tác theo chương trình các phần tử khác nhau như Phần, Đầu trang, Chân trang, Đoạn, Danh sách, Bảng, Văn bản, Trường, Siêu liên kết, Dấu trang, Hình ảnh, Thẻ thông minh, Hình dạng, XML tùy chỉnh và hơn thế nữa.

Hơn nữa, tất cả các đối tượng vẽ, bao gồm hình dạng, hộp văn bản, hình ảnh, đối tượng OLE và điều khiển đều được hỗ trợ thông qua mô hình đối tượng tài liệu này, cho phép bạn thực hiện nhiều tác vụ như chèn hình mờ trên trang hoặc trích xuất hình ảnh từ tệp có sẵn.

Aspose.Words for Java cung cấp các tính năng tiện ích hữu ích, chẳng hạn như nối hoặc chia tệp, tìm và thay thế văn bản, bảo vệ hoặc bỏ bảo vệ tệp, sửa đổi thuộc tính và chèn các đoạn HTML vào tài liệu. Tất cả các tính năng này đều có sẵn thông qua các API dễ sử dụng để giúp các nhà phát triển thực hiện các hoạt động phức tạp mà không cần lo lắng về các thông số kỹ thuật của định dạng tệp.

Nối hai tài liệu - Java

// Tải tệp nguồn và tệp đích
Document srcDoc = new Document(dir + "source.docx");
Document dstDoc = new Document(dir + "destination.docx");

// Đặt tệp được nối để bắt đầu từ một trang mới
srcDoc.getFirstSection().getPageSetup().setSectionStart(SectionStart.NEW_PAGE);

// Nối tệp nguồn bằng các kiểu gốc của nó
dstDoc.appendDocument(srcDoc, ImportFormatMode.KEEP_SOURCE_FORMATTING);

// Lưu kết quả cuối cùng
dstDoc.save(dir + "output.docx");

Không cần Microsoft Office Automation

Bạn có thể làm việc với các tài liệu theo chương trình mà không cần cài đặt bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào khác. Điều này có thể thực hiện được vì thư viện được xây dựng bằng mã được quản lý. Do đó, bạn không cần cài đặt Microsoft Office hoặc Microsoft Word trên máy tính của bạn để làm việc với các định dạng Word. Nó là một giải pháp thay thế hoàn hảo cho Microsoft Office Automation về các tính năng được hỗ trợ, bảo mật, ổn định, khả năng mở rộng, tốc độ và giá cả.

Mọi người đang nói gì

Đừng chỉ lấy lời của chúng tôi cho nó. Xem người dùng nói gì về các API của Aspose. AdWords.

 
 
Xem Trường Hợp Nghiên Cứu
  
  

Aspose. AdWords cung cấp các API xử lý văn bản riêng lẻ cho các môi trường phát triển phổ biến khác như được liệt kê bên dưới: