Aspose.Words  for Java

Java API för att bearbeta Word-filer

Utveckla applikationer med förmågan att skapa, bearbeta, rendera och konvertera Word-dokument till flera format i Java.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Words för Java är ett funktionsrikt API för dokumentbehandling för att skapa, ändra, konvertera, rendera och skriva ut filer i alla format som stöds av Microsoft Word och mer. Det beror inte på Microsoft Word eller andra tredjepartsprogram. Men Aspose.Words för Java tillhandahåller funktioner som Word stöder – jämföra dokument, hitta och ersätta text, dela ett dokument i delar, sammanslagning fält, rendera sidor, formatera alla dokumentelement och så vidare. Du kan se hela listan över Aspose.Words-funktioner i vår dokumentation.

Aspose.Words API stöder alla populära laddnings- och sparformat. Du kan spara eller konvertera Word-dokument till format med fast layout – PDF eller XML, samt konvertera dina Word-filer till populära bild- eller multimediaformat – JPEG, SVG, GIF och andra. Kolla in fullständig lista över format som stöds.

Avancerade Java Words API-funktioner

Du kan prova några av de populära Aspose.Words-funktionerna på onlineansökningssidorna:

Du kan försöka alla Aspose.Words online-applikationer.

Kolla också in dokumentationen för de mest populära funktionerna i Aspose.Words:

Observera att listan inte är komplett och du kan hitta fler funktioner och beskrivningar i dokumentation.

Konvertera ett dokument i Java

Möjligheten att snabbt, tillförlitligt och effektivt spara en fil i olika format med hög precision är anledningen till att de flesta av våra kunder väljer Aspose.Words.

Java API låter dig konvertera en fil från ett format som stöds till ett annat med bara två rader kod. Det är så enkelt!

Konvertera DOC till DOCX – Java

// Ladda DOC-fil som ska konverteras
Document wpd = new Document(dir + "template.doc");

// Konvertera DOC till DOCX
wpd.save(dir + "output.docx", SaveFormat.DOCX);

Konvertera HTML till DOCX – Java

// Ladda HTML-fil som ska konverteras
Document wpd = new Document(dir + "template.html");

// Konvertera HTML till DOCX
wpd.save(dir + "output.docx", SaveFormat.DOCX);

Konvertera RTF till PDF – Java

// Ladda RTF-fil som ska konverteras
Document wpd = new Document(dir + "template.rtf");

// Konvertera RTF till PDF
wpd.save(dir + "output.pdf", SaveFormat.PDF);

Se mer information om sidan Konvertering.

Rendera, visa eller skriv ut filer med Java

Aspose.Words för Java har sin egen renderingsmotor speciellt utformad för att rendera och skriva ut dokument med högsta kvalitet.

På dokumentationssidorna kan du ta reda på hur du:

Rapportering och brevkoppling

Aspose.Words för Java är en komplett rapportlösning. Du kan designa rapporter i Microsoft Word och sedan tillåta API:et att fylla filer med data från en mängd olika datakällor samtidigt som inställningarna för sammanslagningen bevaras.

Aspose.Words för Java låter dig använda vanliga Microsoft Word-kopplingsfält i rapporter. Dessutom kan du använda bibliotekets utökade syntax för sammanslagningsfält för att utföra mer komplexa uppgifter under sammanslagningsoperationerna som att infoga bilder eller repeterbara regioner.

Programmera med dokument med hjälp av Document Object Model (DOM)

Aspose.Words för Java hjälper utvecklare att skapa, bygga, modifiera, analysera och undersöka laddade filer med vår intuitiva Document Object Model (DOM) som består av över 100 klasser. Den här objektmodellen tillåter utvecklare att programmässigt manipulera olika element som sektioner, sidhuvuden, sidfötter, stycken, listor, tabeller, text, fält, hyperlänkar, bokmärken, bilder, smarta taggar, former, anpassad XML och mer.

Dessutom stöds alla ritobjekt, inklusive former, textrutor, bilder, OLE-objekt och kontroller genom denna dokumentobjektmodell, vilket gör att du kan utföra många uppgifter som att infoga vattenstämplar på sidor eller extrahera bilder från en redan existerande fil.

Aspose.Words för Java tillhandahåller användbara verktygsfunktioner, till exempel sammanfoga eller dela filer, hitta och ersätta text, skydda eller avskydda filer, ändra egenskaper och infoga HTML-fragment i dokument. Alla dessa funktioner är tillgängliga via lättanvända API:er för att hjälpa utvecklare att utföra komplexa operationer utan att oroa sig för filformatspecifikationerna.

Slå ihop två dokument – Java

// Ladda käll- och målfiler
Document srcDoc = new Document(dir + "source.docx");
Document dstDoc = new Document(dir + "destination.docx");

// Ställ in den bifogade filen så att den börjar från en ny sida
srcDoc.getFirstSection().getPageSetup().setSectionStart(SectionStart.NEW_PAGE);

// Lägg till källfilen med dess ursprungliga stilar
dstDoc.appendDocument(srcDoc, ImportFormatMode.KEEP_SOURCE_FORMATTING);

// Spara slutresultatet
dstDoc.save(dir + "output.docx");

Inget behov av Microsoft Office Automation

Du kan arbeta med dokument programmatiskt utan att installera något annat program från tredje part. Detta är möjligt eftersom biblioteket är byggt med hanterad kod. Därför du behöver inte installera Microsoft Office eller Microsoft Word på din dator att arbeta med Word-format. Det är ett perfekt alternativ till Microsoft Office Automation när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om Aspose.Words API:er.

 
 
Visa fallstudier